dnes je 5.12.2023

Input:

71/2020 Sb., Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření, ve znění účinném k 11.5.2020

č. 71/2020 Sb., Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření, ve znění účinném k 11.5.2020
USNESENÍ
VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne 12. března 2020 č. 198
o přijetí krizového opatření
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
142/2020 Sb.
(k 31.3.2020)
ruší body I/1. a I/5.
226/2020 Sb.
(k 11.5.2020)
ruší body I/2. a I/4.
V návaznosti na usnesení vlády č. 194 ze dne 12. března 2020, kterým vláda v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlásila pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území České republiky nouzový stav a ve smyslu § 5 písm. a) až e) a § 6 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, pro řešení vzniklé krizové situace, rozhodla o přijetí krizových opatření, tímto ve smyslu ustanovení § 6 odst. 1 písm. b) krizového zákona.

  
Vláda
I. nařizuje s účinností od 14. března 2020
1. (zrušen usnesením vlády č. 142/2020 Sb. k 31.3.2020),
 
3. zastavení řízení v případě žádostí o krátkodobá víza, o kterých dosud nebylo rozhodnuto; to neplatí pro osoby, jejichž pobyt je v zájmu České republiky,
 
5. (zrušen usnesením vlády č. 142/2020 Sb.
Nahrávám...
Nahrávám...