dnes je 20.6.2024

Input:

Protokol o likvidaci majetku

3.2.2014, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.1.0.3 Protokol o likvidaci majetku

Bc. Lukáš Auerswald

Vzor ke stažení zde

Možnosti vyřazení

Majetek obce je možné vyřadit následujícími způsoby:

 • likvidací (opotřebením),

 • z důvodu mank a škody (např. krádež),

 • prodejem,

 • předáním majetku k hospodaření zřízené příspěvkové organizaci obce,

 • převodem majetku, který vložily obce do dobrovolného svazku obcí,

 • darováním jiné než vybrané účetní jednotce,

 • darováním vybrané účetní jednotce (jiné obci, jiné příspěvkové organizaci apod.).

Postup

 • Likvidační (vyřazovací) komise navrhne majetek k vyřazení a uvede jeho důvody – Návrh na vyřazení majetku a Zdůvodnění návrhu na vyřazení majetku (vzor č. 1)

Je-li to odůvodnitelné, doloží posudek nezávislé osoby a doporučení likvidace (nerentabilnost nebo nemožnost opravy, morální zastaralost apod.)

 1. Schválení vyřazení dle návrhu radou obce /není-li rada obce – zastupitelstvem obce jedná-li se o movitý majetek / vždy zastupitelstvem obce v případě nemovitého majetku).
 2. Protokol o vyřazení dlouhodobého majetku (vzor č. 2).
 3. Doklad – potvrzení od osoby, které byl majetek předán k likvidaci (sběrný dvůr apod.)

Vzor č. 1 – Návrh na vyřazení č. xy – dlouhodobého majetku a Zdůvodnění návrhu na vyřazení dlouhodobého majetku

Tabulka


    účetní jednotka                                            
   Návrh na vyřazení č. xy - dlouhodobého majetku    
      
                                                
                                                
Inventární číslo  Název (označení) dlouhodobého majetku  Počet kusů  Cena za jeden kus v Kč  Částka celkem v Kč  
     
     
     
CELKEM     
 Zdůvodnění návrhu na vyřazení dlouhodobého majetku   
    Jméno a příjmení předkladatele návrhu: Zdůvodnění návrhu:Doklad o neupotřebitelnosti:Návrh způsobu likvidace:V ................ dne ............... podpis: .......................   
 Jméno a příjmení vedoucího odboru:Vyjádření k návrhu:V ................ dne .................. podpis: .......................  
Nahrávám...
Nahrávám...