dnes je 30.9.2023

Povinně zveřejňované smlouvy obcemi

10.3.2023, Mgr. Adriana Kvítková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Mimořádná odměna zaměstnance úřadu

2.2.2023, Ing. Zdeněk Morávek, daňový poradce, Zdroj: Verlag Dashöfer

Uveřejněné veřejné zakázky na portále ROZZA

15.12.2022, Mgr. Adriana Kvítková, Advokátní kancelář Bultas | Kvítková | Kareta, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zpevnění koryta vodního toku jako vodní dílo

13.12.2022, Mgr. Veronika Vytejčková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Těžba zeminy z koryta vodního toku

23.11.2022, Mgr. Veronika Vytejčková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zánik vodního díla při odstranění jeho technologické části

11.10.2022, Mgr. Veronika Vytejčková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dotaz: Povolení k akumulaci dešťové vody

15.9.2022, Mgr. Veronika Vytejčková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Stanovení hodnot minimální hladiny podzemních vod

16.8.2022, Mgr. Veronika Vytejčková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Stavby v aktivní zóně záplavového území

14.7.2022, Mgr. Veronika Vytejčková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dotační titul na audiovizuální techniku škol

11.7.2022, Ing. Pavel Večeřa, Zdroj: Verlag Dashöfer

Náhrada škody způsobené průzkumnými hydrogeologickými vrty

7.7.2022, Mgr. Veronika Vytejčková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Záměr obce pronajmout víceúčelové hřiště

8.6.2022, Mgr. Jan Břeň, Zdroj: Verlag Dashöfer

Kontrola provádění geologických prací

20.4.2022, Mgr. Veronika Vytejčková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Souhlasy nahrazované integrovaným povolením

22.3.2022, Mgr. Veronika Vytejčková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Hydrogeologický vrt a možnost odběru vody

21.2.2022, Mgr. Veronika Vytejčková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Trvalý pobyt na obecním úřadě

2.2.2022, Mgr. Jan Břeň, Zdroj: Verlag Dashöfer

Minimální doba trvalého pobytu v příslušné obci pro to, aby občan mohl mít trvalý pobyt na ohlašovně této obce, není zákonem o evidenci obyvatel stanovena.

Povodňové zabezpečovací práce

12.1.2022, Mgr. Veronika Vytejčková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Odvolací orgán ve věcech rozhodování o charakteru odpadních vod

5.1.2022, Mgr. Veronika Vytejčková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Odpovědný řešitel geologických prací

30.12.2021, Mgr. Veronika Vytejčková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vrtné práce a nenalezení vody

16.12.2021, Mgr. Veronika Vytejčková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Uvolněný zastupitel, dovolená, odměna i její krácení

10.11.2021, Ing. Anna Matoušková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Platové zařazení účetní obce

22.10.2021, Ing. Anna Matoušková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Charakter srážkových vod z pozemních komunikací

20.10.2021, Mgr. Veronika Vytejčková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Odpovědnost obce za kvalitu vody

14.10.2021, Mgr. Adriana Kvítková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Maximální limity - dotační stropy

8.10.2021, Ing. Pavel Večeřa, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dotace na ovocné sady

20.9.2021, Ing. Pavel Večeřa, Zdroj: Verlag Dashöfer

Funkce ředitele Charity po dosažení důchodového věku

17.8.2021, Ing. Zdeněk Morávek, daňový poradce, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dotaz: Manipulační řád vodního díla

12.7.2021, Mgr. Veronika Vytejčková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Památková zóna a stavba v proluce

22.6.2021, Mgr. Jan Břeň, Zdroj: Verlag Dashöfer

Forma pověření nové účetní obce

22.6.2021, Mgr. Jan Břeň, Zdroj: Verlag Dashöfer

Povolení k odběru podzemní vodyGarance

21.6.2021, Mgr. Veronika Vytejčková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Žádost o povolení vrtu studnyGarance

21.6.2021, Mgr. Veronika Vytejčková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Povolení na kopanou studnuGarance

21.6.2021, Mgr. Veronika Vytejčková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Žádost o informace k životnímu prostředí obce

9.6.2021, Mgr. Veronika Vytejčková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Náhrada mzdy uvolněného zastupitele z důvodu nemoci

19.5.2021, Ing. Zdeněk Morávek, Zdroj: Verlag Dashöfer

Změna využití pozemku

29.3.2021, Mgr. Adriana Kvítková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Jak uplatnit právo na důstojné uložení urny?

21.12.2020, ThLic. Tomáš Kotrlý, Th.D, Zdroj: Verlag Dashöfer

Úprava provozu na zúžené místní komunikaci

19.6.2020, Mgr. Jan Břeň, Zdroj: Verlag Dashöfer

Parkování vozidel na pozemku obce

13.5.2020, Mgr. Jan Břeň, Zdroj: Verlag Dashöfer

Rejstřík trestu kvalifikovaného dodavatele

13.5.2020, Mgr. Adriana Kvítková, Advokátní kancelář Bultas | Kvítková | Kareta, Zdroj: Verlag Dashöfer

Administrativa spojená s pracovním úrazem

8.4.2020, Ing. Zdeněk Morávek, Zdroj: Verlag Dashöfer

Příloha 1: Dotaz: Zastoupení účastníka řízeníGarance

20.2.2008, Mgr. Petr Anton, Zdroj: Verlag Dashöfer

Nahrávám...
Nahrávám...