dnes je 23.7.2024

Bezplatný převod komunikace bez úpravy povrchu obcí

17.6.2024, Mgr. Jan Břeň, Zdroj: Verlag Dashöfer

Oplocení se základem a nový stavební zákon

6.6.2024, Mgr. Jakub Hrček, Zdroj: Verlag Dashöfer

Maringotka zaparkovaná v lese bez povolení

22.4.2024, Mgr. Adriana Kvítková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Volba statutárního orgánu v zapsaném spolku

19.4.2024, Mgr. Adriana Kvítková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Projektová dokumentace

12.3.2024, Mgr. Adriana Kvítková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vstupní školení zaměstnanců a norma ISO 9001

20.2.2024, Ing. Václav Kápl, Zdroj: Verlag Dashöfer

Odpovědnost za plnění smlouvy po změně ve vedení obce

19.2.2024, Mgr. Jan Břeň, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dotaz ke smlouvě o provozování vodovodů a k dohodě

19.2.2024, Mgr. Jan Břeň, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prodej nemovitého majetku spolkem - zdanění

16.2.2024, Ing. Zdeněk Morávek, daňový poradce, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vyhlášení konkurzu na ředitele školy

2.1.2024, Mgr. Jan Břeň, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zodpovědnost za znečištění veřejného prostranství psem

13.11.2023, Mgr. Jan Břeň, Zdroj: Verlag Dashöfer

Pravomoc starosty k uzavření smlouvy

13.11.2023, Mgr. Jakub Hrček, Zdroj: Verlag Dashöfer

Souhlas s výstavbou nově účelové komunikace

10.11.2023, Mgr. Jan Břeň, Zdroj: Verlag Dashöfer

Poskytnutí příspěvku z rozpočtu obce

8.11.2023, Mgr. Jan Břeň, Zdroj: Verlag Dashöfer

Odstranění autovraku z veřejného parkoviště

20.10.2023, Mgr. Jan Břeň, Zdroj: Verlag Dashöfer

Schválení usnesení zastupitelstva v rámci bodu programu "různé"

18.10.2023, Mgr. Jakub Hrček, Zdroj: Verlag Dashöfer

Koupě pozemku v době změny územního plánu

16.10.2023, Mgr. Adriana Kvítková, Advokátní kancelář Bultas | Kvítková | Kareta, Zdroj: Verlag Dashöfer

Nový spisový a skartační řád - schválení

16.10.2023, Mgr. Jan Břeň, Zdroj: Verlag Dashöfer

Souhlas obce s dělením pozemku

13.10.2023, Mgr. Jan Břeň, Zdroj: Verlag Dashöfer

Povinně zveřejňované smlouvy obcemi

10.3.2023, Mgr. Adriana Kvítková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Mimořádná odměna zaměstnance úřadu

2.2.2023, Ing. Zdeněk Morávek, daňový poradce, Zdroj: Verlag Dashöfer

Uveřejněné veřejné zakázky na portále ROZZA

15.12.2022, Mgr. Adriana Kvítková, Advokátní kancelář Bultas | Kvítková | Kareta, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zpevnění koryta vodního toku jako vodní dílo

13.12.2022, Mgr. Veronika Vytejčková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Těžba zeminy z koryta vodního toku

23.11.2022, Mgr. Veronika Vytejčková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zánik vodního díla při odstranění jeho technologické části

11.10.2022, Mgr. Veronika Vytejčková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dotaz: Povolení k akumulaci dešťové vody

15.9.2022, Mgr. Veronika Vytejčková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Stanovení hodnot minimální hladiny podzemních vod

16.8.2022, Mgr. Veronika Vytejčková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Stavby v aktivní zóně záplavového území

14.7.2022, Mgr. Veronika Vytejčková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dotační titul na audiovizuální techniku škol

11.7.2022, Ing. Pavel Večeřa, Zdroj: Verlag Dashöfer

Náhrada škody způsobené průzkumnými hydrogeologickými vrty

7.7.2022, Mgr. Veronika Vytejčková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Záměr obce pronajmout víceúčelové hřiště

8.6.2022, Mgr. Jan Břeň, Zdroj: Verlag Dashöfer

Kontrola provádění geologických prací

20.4.2022, Mgr. Veronika Vytejčková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Souhlasy nahrazované integrovaným povolením

22.3.2022, Mgr. Veronika Vytejčková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Hydrogeologický vrt a možnost odběru vody

21.2.2022, Mgr. Veronika Vytejčková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Trvalý pobyt na obecním úřadě

2.2.2022, Mgr. Jan Břeň, Zdroj: Verlag Dashöfer

Minimální doba trvalého pobytu v příslušné obci pro to, aby občan mohl mít trvalý pobyt na ohlašovně této obce, není zákonem o evidenci obyvatel stanovena.

Povodňové zabezpečovací práce

12.1.2022, Mgr. Veronika Vytejčková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Odvolací orgán ve věcech rozhodování o charakteru odpadních vod

5.1.2022, Mgr. Veronika Vytejčková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Odpovědný řešitel geologických prací

30.12.2021, Mgr. Veronika Vytejčková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vrtné práce a nenalezení vody

16.12.2021, Mgr. Veronika Vytejčková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Uvolněný zastupitel, dovolená, odměna i její krácení

10.11.2021, Ing. Anna Matoušková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Platové zařazení účetní obce

22.10.2021, Ing. Anna Matoušková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Charakter srážkových vod z pozemních komunikací

20.10.2021, Mgr. Veronika Vytejčková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Odpovědnost obce za kvalitu vody

14.10.2021, Mgr. Adriana Kvítková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Maximální limity - dotační stropy

8.10.2021, Ing. Pavel Večeřa, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dotace na ovocné sady

20.9.2021, Ing. Pavel Večeřa, Zdroj: Verlag Dashöfer

Nahrávám...
Nahrávám...