dnes je 4.6.2023

Nejnovější

Rozhodnutí o přestupku podle § 93 zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nichGarance

24.5.2023, MV ČR, Zdroj: Verlag Dashöfer

... MV ČR Vzor na odkazu zde ke stažení ve formátu rtf Rozhodnutí o přestupku podle § 93 zákona č. 250/2016 Sb. , o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich Označení správního orgánu adresa správního orgánu Místo Datum: X. měsíc 20XX Č. j.: XXXX Počet listů: X ROZHODNUTÍ o p ř e s t u p k u Označení správního ...

Právě vyšlo ve Sbírce zákonů

23.5.2023, Zdroj: Fulsoft

Právě vyšlo ve Sbírce zákonůZískejte stručný přehled změn právních předpisů, které vyšly ve Sbírce zákonů v období od 8. 5. do 21. 5. 2023.

Vzor vnitřní směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu příspěvkovými organizacemiGarance

9.5.2023, Mgr. Adriana Kvítková, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Mgr. Adriana Kvítková Vzor ke stažení zde PRAVIDLA PRO ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU (VNITŘNÍ SMĚRNICE) (dále jen „směrnice”) Č.j.: ...................................................... Zpracoval: ...................................................... Schválil: .......................... ...

Aktuálně ze Sbírky zákonůGarance

25.4.2023, Mgr. Jan Břeň, Zdroj: Verlag Dashöfer

Uvádíme přehled vybraných právních předpisů a dalších aktů státních orgánů publikovaných ve Sbírce zákonů (od částky 22/2023 do částky 49/2023)

Vzor obecně závazné vyhlášky obce o místním poplatku ze psůGarance

25.4.2023, Mgr. Jan Břeň, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Mgr. Jan Břeň Vzor ke stažení na odkaze zde OBEC KRÁSNÁ LHOTKA Zastupitelstvo obce Krásná Lhotka Obecně závazná vyhláška obce Krásná Lhotka o místním poplatku ze psů Zastupitelstvo obce Krásná Lhotka se na svém zasedání dne d. m. rrrr usneslo vydat na základě § 14 zákona č. 565/1990 Sb. , o místních ...

Ústavní soud zrušil vyhlášku města Krásná Lípa o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství

24.4.2023, Zdroj: Ústavní soud ČR

Roční poplatek za odpad činí v Krásné Lípě 1 100 korun, přičemž lidé s trvalým pobytem měli slevu 440 korun. Město opodstatňovalo osvobození od místního poplatku tím, že se „rekreanti“ podílejí na produkci odpadu ve větší míře než obyvatelé města.…

Danění odměn člena bytového výboru obce

5.4.2023, Ing. Zdeněk Morávek, Zdroj: Verlag Dashöfer

Jsem důchodce a jsem členem bytového výboru na malé obci. Dostávám odměnu 1800 Kč. Ale po zdanění jenom 1400 Kč. Musím platit daně jako důchodce?

Smlouva o zajištění hrobnických pracíGarance

28.3.2023, ThLic. Tomáš Kotrlý, Th.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

... ThLic. Tomáš Kotrlý, Th.D. Vzor si můžete stáhnout na odkaze zde . PŘÍKAZNÍ SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ HROBNICKÝCH PRACÍ na hřbitově ………………………… v ………………………………….. V souladu s ustanovením § 18 odst. 1 zákona č. 256/2001 Sb. , o pohřebnictví a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon ...

Statut sociálního fondu obce (města)Garance

27.3.2023, Ing. Anna Matoušková, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Anna Matoušková Vzor ke stažení zde Článek 1 Účel fondu Sociální fond (dále jen „fond”) je účelový peněžní fond, který byl zřízen zastupitelstvem obce ………. usnesením č. …….. ze dne ……….. v souladu s § 5 odst. 1 a 2 zákona č. 250/2000 Sb. , o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších ...

Žádost o refundaci náhrady mzdy poskytnuté za pracovní volno po dobu výkonu funkceGarance

27.3.2023, Ing. Anna Matoušková, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Anna Matoušková Vzor ke stažení zde Žádost neuvolněného člena zastupitelstva obce……………., který je podnikající fyzickou osobou nebo osobou provozující jinou samostatnou výdělečnou činnost, o náhradu výdělku ušlého v souvislosti s výkonem funkce Žádám o náhradu výdělku ušlého v souvislosti s výkonem ...

více článků
Nejčtenější

Vzor projevu - vítání občánkůGarance

17.10.2022, reed, Zdroj: Verlag Dashöfer

... reed Vzor ke stažení zde Vážení rodiče, vítáme Vás všechny v tuto slavnostní chvíli v nejkrásnějších prostorách naší radnice. A spolu s Vámi vítám Vaše nejdražší, nové občany naší obce (města) . Před několika lety to byli právě Vaši rodiče, kteří tu takto stáli nad Vaší kolébkou. Čas rychle uplynul, ...

Způsoby stanovení odměn neuvolněným členům zastupitelstva obceGarance

27.3.2023, Ing. Anna Matoušková, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Anna Matoušková Vzor ke stažení zde Při stanovení výše odměn, resp. před přijetím usnesení, kterým zastupitelstvo zamýšlí stanovit výši měsíčních odměn neuvolněným členům zastupitelstva obce, je vhodné přihlédnout předem stanoveným způsobem k jejich účasti na jednání orgánů obce, jejichž jsou členy ...

Protokol o likvidaci majetkuGarance

3.2.2014, Bc. Lukáš Auerswald, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Bc. Lukáš Auerswald Vzor ke stažení zde Možnosti vyřazení Majetek obce je možné vyřadit následujícími způsoby: likvidací (opotřebením), z důvodu mank a škody (např. krádež), prodejem, předáním majetku k hospodaření zřízené příspěvkové organizaci obce, převodem majetku, který vložily obce do dobrovolného ...

Košilka na spisGarance

22.9.2021, prof. JUDr. Richard Pomahač, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

... prof. JUDr. Richard Pomahač, CSc. Vzor zde ke stažení “Košilka“ na spis + soupis součástí spisu podle § 17 zákona č. 500/2004 Sb. MĚSTSKÝ ÚŘAD:     Odbor:   Kontakt:     Spisová značka:   Věc:   Účastníci řízení:   TYP - žadatel dle § 27 odst. 1 písm. a) - další dotčená osoba dle § 27 odst. 1 písm. b ...

Evidenční list - formulářGarance

30.6.2020, JUDr. Pavla Schödelbauerová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... JUDr. Pavla Schödelbauerová Interaktivní formulář zde ke stažení (xls) Evidenční list - VZOR   Vaněk       den tisku:   29.6.2020                         Evidenční list 5.7.0.10   Podnájem družstevního bytu       NS od 1.7.2020   číslo   /2020                         Údaje o pronajímateli:   Jaroslava ...

více článků
O čem se mluví
Nejnovější právní předpisy
  • 134/2023 Sb. o vydání zlaté mince "Městská památková rezervace Kroměříž" po 5 000 Kč (vyšlo dne: 24.5.2023 v částce č. 68)
  • 137/2023 Sb. novela nař. vl. č. 145/2008 Sb. (vyšlo dne: 31.5.2023 v částce č. 69)
  • 140/2023 Sb. o stanovení podmínek provádění opatření agrolesnictví nařízení vlády o stanovení podmínek provádění opatření agrolesnictví (vyšlo dne: 31.5.2023 v částce č. 70)
  • 142/2023 Sb. novela vyhl. č. 16/2006 Sb. (vyšlo dne: 31.5.2023 v částce č. 71)
  • 144/2023 Sb. o veterinárních požadavcích na chov včel a včelstev (vyšlo dne: 31.5.2023 v částce č. 72)
  • 145/2023 Sb. novela vyhl. č. 289/2007 Sb. (vyšlo dne: 31.5.2023 v částce č. 72)
  • 146/2023 Sb. novela vyhl. č. 309/2011 Sb. (vyšlo dne: 31.5.2023 v částce č. 72)
  • 147/2023 Sb. novela vyhl. č. 464/2012 Sb. (vyšlo dne: 31.5.2023 v částce č. 72)
  • 149/2023 Sb. novela některých zákonů v souvislosti s přijetím zákona o jednotném environmentálním stanovisku (vyšlo dne: 5.6.2023 v částce č. 73)
  • 152/2023 Sb. novela zák. č. 283/2021 Sb. (vyšlo dne: 5.6.2023 v částce č. 74)
Anotace právních předpisů
Semináře - aktuální nabídka

Na hraně a za hranou v pracovním právu

14.6.2023, Praha, JUDr. Jaroslav Škubal, Mgr. Veronika Plešková, LL.M., Mgr. Bc. Michal Peškar

Tak můžeme označit některé postupy v pracovním právu, které balancují na tenké hranici. Proč se k nim zaměstnavatelé uchylují? Někdy je na vině neznalost, jindy nejasná či komplikovaná právní úprava, v některých případech jde o hru "co když to projde". O tom, že se tyto kroky vyplatit nemusí, svědčí jak pokuty ze strany kontrolních orgánů, tak bohatá soudní judikatura, s níž vás seznámíme. Druhý ročník konference Na hraně a za hranou v pracovním právu mapuje a nabízí postup, který je v souladu s právní úpravou. Pozornost budeme tentokrát věnovat zejména připravované novele zákoníku práce a otázkám, které budou zaměstnavatelé řešit při její aplikaci v praxi. Přinese novela zákoníku práce vyjasnění a řešení některých sporných postupů spojených například s prací na dálku či s postupující digitalizací a elektronizací, nebo vyvolá spíše otázky a přispěje k tvorbě „kreativních“ přístupů v praxi? Přijďte si poslechnout přednášky odborníků, diskutovat a rozdělit se o své zkušenosti.

Virtuální realita jako nástroj k překonání strachu z veřejného vystupování

14.6.2023, On-line, Ing. Tereza Patočková

Bojíte se vystupovat před lidmi? Nejste sami, strach z veřejného vystupování je běžnou obavou, s různou intenzitou se týká až 73 % lidí. Jedním z účinných způsobů, jak se tohoto strachu zbavit, je vystupovat před lidmi. Jak ale vystupovat před lidmi, když se právě vystupování před lidmi bojíme?

Posilování odolnosti

22.6.2023, On-line, Mgr. Oldřich Kvasnička

Zátěž je slovo, které nezní moc příjemně. Bez přiměřené zátěže ale nesílíme a neučíme se. Jak intelektuálně, tak dovednostně. Víme to všichni, ale často děláme pravý opak. Svými činy místo odolnosti pěstujeme u svých kolegů, podřízených i dětí křehkost. V přednášce tento paradox rozebereme. A naučíme se některé dílčí techniky, které pomáhají zkvalitňovat obé.

ChatGPT a jeho využití ve firemní praxi

26.6.2023, On-line, Martin Krček

Intenzivní kurz je určen obecně firmám, jejich vedoucím i zaměstnancům, kteří se chtějí seznámit s možnostmi využití ChatGPT a dalších AI nástrojů při své práci. On-line seminář se zaměřuje na osvojení praktických dovedností a technik.

Marketingový specialista - efektivní strategie, nové trendy a nástroje marketingu

27.6. – 30.6.2023 (27.6.2023, 28.6.2023, 29.6.2023, 30.6.2023), Praha, Vít Baloušek

Kurz Marketingový specialista je vhodný pro účastníky bez hlubších znalostí marketingu i pro zkušené marketing managery. Na kurzu budou ve čtyřech dnech představeny nové trendy a marketingové nástroje. Součástí kurzu je také zpracování individuálních projektů a jejich konzultace s lektorem. Naučíte se vytvářet efektivní marketingové strategie a prohloubíte si své pochopení základních principů práce v marketingu. Tento čtyřdenní kurz Vám pomůže udržet v oblasti marketingu krok s dobou.

PRAKTICKÉ INFORMACE
Nejbližší daňová povinnost
7.6.2023 - podání bankovního příkazu k úhradě zálohy na zdravotní pojištění OSVČ za květen
Kurzy měn 2.6.2023
 1 EUR23,66 CZK (-0,02)
 1 USD21,98 CZK (-0,17)
 1 GBP27,53 CZK (-0,06)
 100 RUB0 CZK (0)
 100 JPY15,82 CZK (-0,02)
Další měny
Sazby ČNB
2T Repo sazba7 % platnost od 23.6.2022
Diskontní sazba6 % platnost od 23.6.2022
Lombardní sazba8 % platnost od 23.6.2022
vývoj
Cestovní náhrady
od 1. 1. 2023
Stravné v ČR  129 Kč
Stravné v SR  35 EUR
Náhrada za vozidlo 5,20 Kč/km
Náhrada za PHM - Natural 95  41,20 Kč/l
ostatní
Nahrávám...
Nahrávám...