dnes je 21.7.2024

Nejnovější

Právě vyšlo ve Sbírce zákonů

15.7.2024, Zdroj: Fulsoft

Právě vyšlo ve Sbírce zákonůZískejte stručný přehled změn právních předpisů, které vyšly ve Sbírce zákonů v období od 1. 7. do 14. 7. 2024.

Vzor - Dohoda o zrušení dohody o provedení práceGarance

11.7.2024, JUDr. Vladimíra Knoblochová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... JUDr. Vladimíra Knoblochová Zaměstnavatel: ……………………………….… IČO: …………………………. se sídlem ………………………………. zapsané v obchodním rejstříku vedeném ………………………, oddíl …., vložka ……….. jehož jménem jedná ………………………., předseda představenstva (dále jako „ zaměstnavatel ”) a Zaměstnanec: …………………………….. nar.: …………………….. ...

Vzor - Dohoda o pracovní činnostiGarance

11.7.2024, JUDr. Jan Horecký, Ph.D., JUDr. Vladimíra Knoblochová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... JUDr. Jan Horecký, Ph.D., JUDr. Vladimíra Knoblochová Zaměstnavatel: ............................................................................................................. IČO: …………………………………………. se sídlem ......................................................................................... ...

Vzor - Výpověď dohody o pracovní činnostiGarance

11.7.2024, JUDr. Vladimíra Knoblochová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... JUDr. Vladimíra Knoblochová Vážený pan …………….. nar.: ……………….. bytem: ……………… V Praze dne ………………. Výpověď dohody o pracovní činnosti Vážený pane, na základě dohody o pracovní činnosti, kterou jste uzavřel dne ………… s naší společností, vykonáváte ve sjednaném rozsahu pracovní činnost u naší společnosti na ...

Vzor - Dohoda o provedení práceGarance

11.7.2024, JUDr. Jan Horecký, Ph.D., JUDr. Vladimíra Knoblochová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... JUDr. Jan Horecký, Ph.D., JUDr. Vladimíra Knoblochová Zaměstnavatel: ............................................................................................................. IČO: …………………………………… se sídlem ............................................................................................ ...

Smlouva o nájmu pozemkuGarance

27.6.2024, Mgr. Adriana Kvítková, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Mgr. Adriana Kvítková Vzor smlouvy zde ke stažení Předložený vzor smlouvy o nájmu pozemku se jako obecný vzor uplatní ve všech případech, kde není vhodné uzavřít smlouvu pachtovní. Tedy u pozemků, jež nejsou přenechávány jinému za účelem zejména zemědělského hospodaření s nimi, slovy zákona „k dočasnému ...

Bezplatný převod komunikace bez úpravy povrchu obcí

17.6.2024, Mgr. Jan Břeň, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Cca před pěti lety místní investor zasíťoval a rozprodal svoje pozemky, vybudoval též vcelku kvalitně také komunikaci, ale již bez úpravy povrchu. Nyní jí nabízí bezplatně obci. Nepochybí zastupitelstvo pokud ji převezme v takovémto stavu? S obcí nebyla sepsána žádná plánovací či jiná smlouva, která ...

Oplocení se základem a nový stavební zákon

6.6.2024, Mgr. Jakub Hrček, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Podléhá stavba nového oplocení se základem stavebnímu řízení? Mgr. Jakub Hrček Postup do 1. 7. 2024 Odpověď dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu. Podle ustanovení § 103 odst. 1 písm. f) bod 13 zákona č. 183/2006 Sb. platí, že stavební povolení ani ohlášení stavebnímu ...

Jednotková cena a výnosová míra z tržní hodnoty nájemnéhoGarance

31.5.2024, MMR ČR, Zdroj: Verlag Dashöfer

Pro určení jednotkové ceny zjištěné nemovité věci – statistického referenčního bytu bez zohlednění výše podílu na stavebním pozemku porovnávacím způsobem dle § 38 odst. 1 vyhlášky č. 441/2013 Sb., Oceňovací vyhlášky, dále jen OV platí po modifikaci následující…

Nabídková cena nájemného bytůGarance

31.5.2024, MMR ČR, Zdroj: Verlag Dashöfer

Cenová mapa popisuje území České republiky prostřednictvím odhadu vycházejícího z nabídkových cen nájemného bytů, které byly ve stanoveném období pravděpodobně pronajaty, tj. nájemní vztah byl s největší pravděpodobností realizován za nabízené (požadované)…

více článků
Nejčtenější

Vzor projevu - vítání občánkůArchiv

17.10.2022, reed, Zdroj: Verlag Dashöfer

... reed Vzor ke stažení zde Vážení rodiče, vítáme Vás všechny v tuto slavnostní chvíli v nejkrásnějších prostorách naší radnice. A spolu s Vámi vítám Vaše nejdražší, nové občany naší obce (města) . Před několika lety to byli právě Vaši rodiče, kteří tu takto stáli nad Vaší kolébkou. Čas rychle uplynul, ...

Vzor projevu k výročí založení obce - městaArchiv

17.10.2022, Jaroslav Vávra, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Jaroslav Vávra Vzor ke stažení zde Ať Vás osud zavane v životě kamkoliv, do jiného města, státu či světadílu, někde jste začínali. Zde jste se narodili, pohlédli na svět, dělali první kroky. Mnohým našim spoluobčanům nebylo v minulosti dopřáno splnit jejich bezmezná přání navštívit znovu rodnou obec, ...

Ukládací znaky, skartační znaky a skartační lhůty spisového a skartačního plánuArchiv

28.8.2007, reed, Zdroj: Verlag Dashöfer

... reed Vzor ke stažení zde SKARTAČNÍ ZNAKY Příklad Skartační znaky „ A ”, „ S ” a „ V „určují, jak má být po uplynutí skartační lhůty s dokumenty naloženo: znak „ A ” (archiv) – do této skupiny se zařazují dokumenty trvalé hodnoty, které budou po posouzení ve skartačním řízení předány příslušnému archivu ...

Dohoda o zrušení věcného břemene užíváníArchiv

13.5.2015, Mgr. Pavla Krejčí, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Mgr. Pavla Krejčí Zde klikněte pro stažení vzoru . Adriana Slánská r. č. 725208/0423 trvale bytem Pinociova 733/14, Praha 9 - Prosek, PSČ 190 00 /dále jen „P ovinná “/ na straně jedné a Jana Sárská r. č.: 595928/176 trvale bytem: Bretaňská 633/17, Praha 2 –Vinohrady, PSČ 120 00 /dále jen „ Oprávněná ...

Program zasedání zastupitelstva městaArchiv

11.2.2022, Verlag Dashöfer, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Verlag Dashöfer Vzor ke stažení zde . Návrh programu 2. zasedání Zastupitelstva města …………….. konaného dne ……………………………………… 1. Zahájení, určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu, schválení programu jednání 2. Složení slibu nového člena zastupitelstva města ………………………………….. 3. Volba společné návrhové a ...

více článků
O čem se mluví
Nejnovější právní předpisy
  • 218/2024 Sb. novela vyhl. č. 117/2012 Sb. (vyšlo dne: 16.7.2024 v částce č. 218)
  • 219/2024 Sb. novela vyhl. č. 207/2021 Sb. (vyšlo dne: 16.7.2024 v částce č. 219)
  • 220/2024 Sb. o celkovém počtu odběrných míst zákazníků (vyšlo dne: 18.7.2024 v částce č. 220)
  • 221/2024 Sb. ve věci návrhu na zrušení části § 41 zákona č. 219/2000 Sb. (vyšlo dne: 18.7.2024 v částce č. 221)
  • 222/2024 Sb. novela vyhl. č. 264/2020 Sb. (vyšlo dne: 18.7.2024 v částce č. 222)
Anotace právních předpisů
Semináře - aktuální nabídka

Proč a jak opustit svou komfortní zónu

26.7.2024, On-line, Doc. PhDr. Ing. Jan Urban, CSc.

Nacházíme-li se v komfortní zóně, jsme ve stavu, kdy se cítíme bezpečně a pohodlně. Pohybujeme se v prostředí, které je nám známé, neklade na nás žádné zvláštní či nové nároky, a my se v něm proto cítíme spokojeně a uvolněně. Tento stav, jakkoli příjemný, má však z dlouhodobějšího pohledu i svá rizika. Jaká nebezpečí s sebou nese a jak ze své příliš pohodlné komfortní zóny uniknout?

Školy a virtuální realita - možnosti, úskalí, praktické tipy

18.9.2024, On-line, Ing. Tereza Patočková

Školy byly vždy průkopníkem nových technologií. Mnoho dětí se teprve ve škole učí pracovat s počítačem, bezpečně pohybovat na internetu, ovládat kancelářské programy... Není divu, že školy chtějí dětem představit i virtuální realitu. Jak to ale udělat smysluplně, aby si z toho žáci a studenti odnesli i něco navíc?

Nástroje umělé inteligence pro úplné začátečníky

19.9.2024, On-line, Martin Spano

Ať už jste zaměstnanec, podnikatel, student, rodič, umělec nebo se jen chcete o umělé inteligenci (AI) dozvědět více, tento kurz umělé inteligence vám ukáže, jak může AI ovlivnit váš život a jak ji můžete využít k dosažení svých cílů. Kurz AI je určený pro úplné začátečníky, nebojte se přihlásit!

Otázka autorských práv, duševního vlastnictví, ochrany osobních údajů

8.10.2024, On-line, Mgr. et Mgr. Radana Burešová

Je dílo vytvořené umělou inteligencí autorské dílo? A pokud ano, kdo je jeho autorem? To jsou v současnosti nejpalčivější otázky vyvstávající v souvislosti s právním zakotvením jejího využívání. Jak na ně odpovídá české právo? A co zahraniční právní řády? Na tyto otázky se pokusíme odpovědět v rámci tohoto webináře.

Vlastnictví bytů a SVJ - dopady novely občanského zákoníku a aktuální judikatura

11.10.2024, On-line, JUDr. Adam Zítek, Ph.D.

Pro jednu z nejsložitějších, avšak zároveň nejdůležitějších úprav občanského zákoníku byla nedávno přijata rozsáhlá novelizace. Cílem zákonodárce je především odstranit nejasnosti předchozí úpravy a současně reagovat na potřeby praxe. Na on-line semináři se zaměříme na aktuální problémy praxe a současně na obsah novely občanského zákoníku k bytovému spoluvlastnictví.

PRAKTICKÉ INFORMACE
Nejbližší daňová povinnost
22.7.2024 - úhrada paušální zálohy OSVČ v paušálním režimu za červenec

Další povinnosti tohoto dne...
Kurzy měn 19.7.2024
 1 EUR25,26 CZK (-0,02)
 1 USD23,2 CZK (+0,07)
 1 GBP29,97 CZK (-0,06)
 100 RUB0 CZK (0)
 100 JPY14,72 CZK (-0,06)
Další měny
Sazby ČNB
2T Repo sazba4,75 % platnost od 28.6.2024
Diskontní sazba3,75 % platnost od 28.6.2024
Lombardní sazba5,75 % platnost od 28.6.2024
vývoj
Cestovní náhrady
od 1. 1. 2024
Stravné v ČR  140 Kč
Stravné v SR  35 EUR
Náhrada za vozidlo 5,60 Kč/km
Náhrada za PHM - Natural 95  38,20 Kč/l
Náhrada za PHM - Motorová nafta 38,70 Kč/l 
ostatní
Nahrávám...
Nahrávám...