dnes je 5.3.2024

Input:

Právě vyšlo ve Sbírce zákonů

26.2.2024, Zdroj: Fulsoft (http://www.fulsoft.cz/)

Získejte stručný přehled změn právních předpisů, které vyšly ve Sbírce zákonů v období od 5. 2. do 25. 2. 2024.

Přehled změn právních předpisů v období od 19.2.2024 do 25.2.2024

POZBYLO PLATNOSTI

předpis

název předpisu

k datu

275/2004 Sb.

Vyhláška o požadavcích na jakost a zdravotní nezávadnost balených vod a o způsobu jejich úpravy

21.2.2024

404/2006 Sb.

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 275/2004 Sb., o požadavcích na jakost a zdravotní nezávadnost balených vod a o způsobu jejich úpravy

21.2.2024

VYDÁNO

předpis

název předpisu

poznámka

32/2024 Sb.

Vyhláška o územních pracovištích Dopravního a energetického stavebního úřadu

částka 32 z 20.2.2024

33/2024 Sb.

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 227/2018 Sb., o charakteristice bonitovaných půdně ekologických jednotek a postupu pro jejich vedení a aktualizaci

částka 33 z 20.2.2024

34/2024 Sb.

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 422/2023 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři

částka 34 z 20.2.2024

35/2024 Sb.

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 480/2020 Sb., o užívání pozemních komunikací zpoplatněných časovým poplatkem, ve znění pozdějších předpisů

částka 35 z 22.2.2024

36/2024 Sb.

Nález Ústavního soudu sp. zn. Pl. ÚS 30/23 ve věci návrhu na zrušení § 67ca zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, § 8a zákona č. 198/1993 Sb., o protiprávnosti komunistického režimu a o odporu proti němu, ve znění pozdějších předpisů, a § 2a zákona č. 357/2005 Sb., o ocenění účastníků národního boje za vznik a osvobození Československa a některých pozůstalých po nich, o zvláštním příspěvku k důchodu některým osobám, o jednorázové peněžní částce některým účastníkům národního boje za osvobození v letech 1939 až 1945 a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

částka 36 z 22.2.2024

37/2024 Sb.

Sdělení Ministerstva zdravotnictví o antigenním složení očkovacích látek proti pneumokokovým infekcím pro očkování v dětském věku

částka 37 z 22.2.2024

NABYLO ÚČINNOSTI

předpis

název předpisu

k datu

poznámka

13/2024 Sb.

Vyhláška o požadavcích na jakost balených vod a o způsobu jejich úpravy

21.2.2024

částka 13 z 26.1.2024

32/2024 Sb.

Vyhláška o územních pracovištích Dopravního a energetického stavebního úřadu

21.2.2024

částka 32 z 20.2.2024

34/2024 Sb.

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 422/2023 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři

21.2.2024

částka 34 z 20.2.2024

36/2024 Sb.

Nález Ústavního soudu sp. zn. Pl. ÚS 30/23 ve věci návrhu na zrušení § 67ca zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, § 8a zákona č. 198/1993 Sb., o protiprávnosti komunistického režimu a o odporu proti němu, ve znění pozdějších předpisů, a § 2a zákona č. 357/2005 Sb., o ocenění účastníků národního boje za vznik a osvobození Československa a některých pozůstalých po nich, o zvláštním příspěvku k důchodu některým osobám, o jednorázové peněžní částce některým účastníkům národního boje za osvobození v letech 1939 až 1945 a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

22.2.2024

částka 36 z 22.2.2024

NOVELIZOVANÉ PŘEDPISY

předpis

název předpisu

novelizováno

k datu

poznámka

422/2023 Sb.

Vyhláška o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři

34/2024 Sb.

21.2.2024

částka 34 z 20.2.2024

Přehled změn právních předpisů v období od 12.2.2024 do 18.2.2024

POZBYLO PLATNOSTI

předpis

název předpisu

k datu

VYDÁNO

předpis

název předpisu

poznámka

Nahrávám...
Nahrávám...