dnes je 23.6.2024

Input:

Právě vyšlo ve Sbírce zákonů

17.6.2024, Zdroj: Fulsoft (http://www.fulsoft.cz/)

Získejte stručný přehled změn právních předpisů, které vyšly ve Sbírce zákonů v období od 3. 6. do 16. 6. 2024.

Přehled změn právních předpisů v období od 10.6.2024 do 16.6.2024

POZBYLO PLATNOSTI

předpis

název předpisu

k datu

VYDÁNO

předpis

název předpisu

poznámka

129/2024 Sb.

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 306/2012 Sb., o podmínkách předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění a o hygienických požadavcích na provoz zdravotnických zařízení a vybraných zařízení sociálních služeb, ve znění pozdějších předpisů

částka 129 z 13.6.2024

142/2024 Sb.

Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy o vzájemné právní pomoci ve věcech trestních mezi Českou republikou a Vietnamskou socialistickou republikou

částka 142 z 11.6.2024

143/2024 Sb.

Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Republiky Uzbekistán o zrušení vízové povinnosti pro držitele diplomatických pasů

částka 143 z 11.6.2024

144/2024 Sb.

Nález Ústavního soudu sp. zn. Pl. ÚS 52/23 ve věci návrhu na zrušení § 29 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 21 a 23 zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, ve znění zákona č. 202/2017 Sb., a vyslovení neústavnosti § 62 odst. 1 a § 72 odst. 3 a 5 zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění účinném do 31. 12. 2023

částka 144 z 11.6.2024

145/2024 Sb.

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 520/2005 Sb., o rozsahu hotových výdajů a ušlého výdělku, které správní orgán hradí jiným osobám, a o výši paušální částky nákladů řízení, ve znění vyhlášky č. 112/2017 Sb.

částka 145 z 11.6.2024

146/2024 Sb.

Vyhláška o požadavcích na výstavbu

částka 146 z 12.6.2024

147/2024 Sb.

Rozhodnutí prezidenta republiky o vyhlášení voleb do Senátu Parlamentu České republiky a o vyhlášení voleb do zastupitelstev krajů

částka 147 z 12.6.2024

148/2024 Sb.

Sdělení Státní volební komise o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků voleb do Evropského parlamentu konaných na území České republiky ve dnech 7. a 8. června 2024

částka 148 z 12.6.2024

149/2024 Sb.

Vyhláška o provedení některých ustanovení stavebního zákona

částka 149 z 13.6.2024

150/2024 Sb.

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 189/2015 Sb., o postupu při služebním hodnocení vojáků a jeho hlediscích

částka 150 z 13.6.2024

151/2024 Sb.

Vyhláška o stanovení přírodních léčebných lázní Frymburk

částka 151 z 13.6.2024

NABYLO ÚČINNOSTI

předpis

název předpisu

k datu

poznámka

Nahrávám...
Nahrávám...