dnes je 30.9.2023

Input:

Právě vyšlo ve Sbírce zákonů

25.9.2023, Zdroj: Fulsoft (http://www.fulsoft.cz/)

Získejte stručný přehled změn právních předpisů, které vyšly ve Sbírce zákonů v období od 11. 9. do 24 9. 2023.

Přehled změn právních předpisů v období od 18.9.2023 do 24.9.2023

POZBYLO PLATNOSTI

předpis

název předpisu

k datu

VYDÁNO

předpis

název předpisu

poznámka

276/2023 Sb.

Zákon o zrušení obsoletních právních předpisů

částka 129 z 19.9.2023

277/2023 Sb.

Zákon, kterým se mění zákon č. 219/2003 Sb., o uvádění do oběhu osiva a sadby pěstovaných rostlin a o změně některých zákonů (zákon o oběhu osiva a sadby), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

částka 130 z 19.9.2023

278/2023 Sb.

Zákon, kterým se mění zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění pozdějších předpisů

částka 130 z 19.9.2023

279/2023 Sb.

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 394/2011 Sb., o sídlech obvodních báňských úřadů

částka 130 z 19.9.2023

280/2023 Sb.

Vyhláška o podmínkách výkonu činností energetických specialistů

částka 131 z 19.9.2023

281/2023 Sb.

Zákon, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

částka 132 z 19.9.2023

282/2023 Sb.

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 31/2016 Sb., o prokazování znalosti českého jazyka pro účely získání povolení k trvalému pobytu, ve znění nařízení vlády č. 199/2021 Sb.

částka 132 z 19.9.2023

283/2023 Sb.

Vyhláška o stanovení podmínek, při jejichž splnění jsou znovuzískaná asfaltová směs a znovuzískaný penetrační makadam vedlejším produktem nebo přestávají být odpadem

částka 133 z 22.9.2023

284/2023 Sb.

Zákon o preventivní restrukturalizaci

částka 134 z 22.9.2023

285/2023 Sb.

Zákon, kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 312/2006 Sb., o insolvenčních správcích, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

částka 134 z 22.9.2023

286/2023 Sb.

Nařízení vlády o výši všeobecného vyměřovacího základu za rok 2022, přepočítacího koeficientu pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu za rok 2022, redukčních hranic pro stanovení výpočtového základu pro rok 2024, základní výměry důchodu stanovené pro rok 2024 a částky zvýšení za vychované dítě pro rok 2024 a o zvýšení důchodů v roce 2024

částka 135 z 22.9.2023

287/2023 Sb.

Nařízení vlády o zvýšení zvláštního příspěvku k důchodu

částka 135 z 22.9.2023

288/2023 Sb.

Nařízení vlády o výši vyměřovacího základu pro pojistné na veřejné zdravotní pojištění hrazené státem pro rok 2024

částka 135 z 22.9.2023

289/2023 Sb.

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 328/2015 Sb., kterou se provádí zákon o azylu a zákon o dočasné ochraně cizinců, ve znění vyhlášky č. 68/2019 Sb.

částka 135 z 22.9.2023

290/2023 Sb.

Sdělení Státní volební komise o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků nových voleb do zastupitelstev obcí konaných dne 16. září 2023

částka 135 z 22.9.2023

291/2023 Sb.

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků, ve znění pozdějších předpisů

částka 136 z 22.9.2023

NABYLO ÚČINNOSTI

předpis

název předpisu

k datu

poznámka

267/2023 Sb.

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 1/2021 Sb., o podmínkách použití peněžních prostředků Státního fondu podpory investic formou úvěru poskytovaného na modernizaci nebo pořízení obydlí, ve znění nařízení vlády č. 464/2021 Sb.

20.9.2023

částka 124 z 7.9.2023

278/2023 Sb.

Zákon, kterým se mění zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění pozdějších předpisů

20.9.2023

částka 130 z 19.9.2023

279/2023 Sb.

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 394/2011 Sb., o sídlech obvodních báňských úřadů

20.9.2023

částka 130 z 19.9.2023

284/2023 Sb.

Zákon o preventivní restrukturalizaci

23.9.2023

částka 134 z 22.9.2023

285/2023 Sb.

Zákon, kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 312/2006 Sb., o insolvenčních správcích, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

23.9.2023

částka 134 z 22.9.2023

NOVELIZOVANÉ PŘEDPISY

předpis

název předpisu

novelizováno

k datu

poznámka

549/1991 Sb.

Zákon České národní rady o soudních poplatcích

285/2023 Sb.

23.9.2023

částka 134 z 22.9.2023

358/1992 Sb.

Zákon České národní rady o notářích a jejich činnosti (notářský řád)

285/2023 Sb.

23.9.2023

částka 134 z 22.9.2023

586/1992 Sb.

Zákon České národní rady o daních z příjmů

285/2023 Sb.

23.9.2023

částka 134 z 22.9.2023

592/1992 Sb.

Zákon České národní rady o pojistném na veřejné zdravotní pojištění

285/2023 Sb.

23.9.2023

částka 134 z 22.9.2023

168/1999 Sb.

Zákon o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla)

278/2023 Sb.

20.9.2023

částka 130 z 19.9.2023

326/1999 Sb.

Zákon o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů

278/2023 Sb.

20.9.2023

částka 130 z 19.9.2023

Nahrávám...
Nahrávám...