dnes je 29.11.2023

Nejnovější

Aktuálně ze Sbírky zákonůGarance

21.11.2023, Mgr. Jan Břeň, Zdroj: Verlag Dashöfer

Uvádíme přehled vybraných právních předpisů a dalších aktů státních orgánů publikovaných ve Sbírce zákonů (od částky 142/2023 do částky 154/2023)

Vzor obecně závazné vyhlášky obce o místním poplatku za zhodnocení stavebního pozemku možností jeho připojení na stavbu vodovodu nebo kanalizaceGarance

21.11.2023, Mgr. Jan Břeň, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Mgr. Jan Břeň Vzor ke stažení zde OBEC KRÁSNÁ LHOTKA Zastupitelstvo obce Krásná Lhotka Obecně závazná vyhláška obce Krásná Lhotka o místním poplatku za zhodnocení stavebního pozemku možností jeho připojení na stavbu vodovodu nebo kanalizace Zastupitelstvo obce Krásná Lhotka se na svém zasedání dne d. ...

Komentář textu Nájemné za vybavení bytu zveřejněném na stránkách MMRGarance

21.11.2023, JUDr. Pavla Schödelbauerová, Zdroj: Verlag Dashöfer

K stanovisku -  Nájemné za vybavení bytu zveřejněném na stránkách MMR  - publikovanému na stránkách MMR, vznikla diskuse, týkající se ustanovení § 3351 odst. 2 NOZ, kde se stanoví, že: „Pronajímatel nesmí požadovat po nájemci jiná plnění než uvedená v odstavci…

Nájemné za vybavení bytu - text zveřejněný na stránkách MMRGarance

18.11.2023, JUDr. Pavla Schödelbauerová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Nájemní smlouva je smlouvou úplatnou. Zákon č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník stanoví v ustanovení § 2246, že strany si ujednají nájemné pevnou částkou. V odstavci 2 připouští dokonce, že lze uzavřít nájemní smlouvu bez sjednané výše nájemného, které se v…

Právě vyšlo ve Sbírce zákonů

14.11.2023, Zdroj: Fulsoft

Právě vyšlo ve Sbírce zákonůZískejte stručný přehled změn právních předpisů, které vyšly ve Sbírce zákonů v období od 6. 11. do 12. 11. 2023.

Zodpovědnost za znečištění veřejného prostranství psem

13.11.2023, Mgr. Jan Břeň, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Jak je to se zodpovědností za psa a zodpovědnost za znečištění psími výkaly na veřejná prostranství. Neustále s tímto problémem bojujeme. Jak lze postupovat při řešení těchto přestupků? Mgr. Jan Břeň Obec může v obecně závazné vyhlášce regulovat záležitosti náležející do samostatné působnosti, jimiž ...

Pravomoc starosty k uzavření smlouvy

13.11.2023, Mgr. Jakub Hrček, Zdroj: Verlag Dashöfer

... V naší obci je zřízena rada obce, přičemž nepřijala žádné usnesení, kterým by byla svěřena pravomoc k uzavření smlouvy starostovi obce. Konkrétně se jedná o skutečnost, že byla uzavřena smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene-služebnost inženýrské sítě, jejímž obsahem je i výše úplaty ...

Souhlas s výstavbou nově účelové komunikace

10.11.2023, Mgr. Jan Břeň, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Jakou formou obec (obecní úřad) vydává souhlas s výstavbou nové účelové komunikace na pozemcích soukromého investora a výjezdu na místní veřejně přístupnou komunikaci ve vlastnictví obce? Je v tomto případě nutné přijmout usnesení zastupitelstva obce? Mgr. Jan Břeň Ohledně připojení sousední nemovitosti ...

Poskytnutí příspěvku z rozpočtu obce

8.11.2023, Mgr. Jan Břeň, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Obrátila se na nás neuvolněná zastupitelka (je OSVČ) se žádostí o příspěvek z rozpočtu obce na provoz Pošty Partner (tuto provozuje jako OSVČ). Lze tento příspěvek poskytnout? Mgr. Jan Břeň Možnost poskytnout finanční plnění z rozpočtu obce pro podnikající fyzickou osobu je stanovena v § 85 zákona ...

Odstranění autovraku z veřejného parkoviště

20.10.2023, Mgr. Jan Břeň, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Jak mám jako starosta obce postupovat při odstraňování autovraku z veřejného parkoviště? Mgr. Jan Břeň Problematiku autovraků upravuje s účinností ode dne 1. ledna 2021 zákon č. 542/2020 Sb., o výrobcích s ukončenou životností, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o výrobcích s ukončenou ...

více článků
Nejčtenější

Vzor projevu - vítání občánkůGarance

17.10.2022, reed, Zdroj: Verlag Dashöfer

... reed Vzor ke stažení zde Vážení rodiče, vítáme Vás všechny v tuto slavnostní chvíli v nejkrásnějších prostorách naší radnice. A spolu s Vámi vítám Vaše nejdražší, nové občany naší obce (města) . Před několika lety to byli právě Vaši rodiče, kteří tu takto stáli nad Vaší kolébkou. Čas rychle uplynul, ...

Vzor proslovu - zahájení plesuGarance

17.10.2022, reed, Zdroj: Verlag Dashöfer

... reed Vzor ke stažení zde Lidé se odedávna sdružují a žijí aktivním společenským životem. Právě v tomto chladném a sychravém zimním období krátkých dnů a dlouhých nocí mají více volných chvil. Táhne je to do tepla společenských sálů, kde se mohou pobavit, kde si společně zazpívají, zatancují a načerpají ...

Protokol o likvidaci majetkuGarance

3.2.2014, Bc. Lukáš Auerswald, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Bc. Lukáš Auerswald Vzor ke stažení zde Možnosti vyřazení Majetek obce je možné vyřadit následujícími způsoby: likvidací (opotřebením), z důvodu mank a škody (např. krádež), prodejem, předáním majetku k hospodaření zřízené příspěvkové organizaci obce, převodem majetku, který vložily obce do dobrovolného ...

Vzor projevu - svatbaGarance

17.10.2022, reed, Zdroj: Verlag Dashöfer

... reed Vzor ke stažení zde Vážení snoubenci, jsme potěšeni, že jste se rozhodli uzavřít svůj svazek manželský u nás,  na zámku Hrubá Skála, v srdci Českého ráje . Přicházíte do míst krásné, okouzlující přírody. Lidský život se podobá životu v přírodě. Přináší krásné dny plné slunce, pohody a štěstí. Kéž ...

Program zasedání zastupitelstva městaArchiv

11.2.2022, Verlag Dashöfer, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Verlag Dashöfer Vzor ke stažení zde . Návrh programu 2. zasedání Zastupitelstva města …………….. konaného dne ……………………………………… 1. Zahájení, určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu, schválení programu jednání 2. Složení slibu nového člena zastupitelstva města ………………………………….. 3. Volba společné návrhové a ...

více článků
O čem se mluví
Nejnovější právní předpisy
  • 326/2023 Sb. novela zák. č. 279/2003 Sb. a dalších souvisejících zákonů (vyšlo dne: 3.11.2023 v částce č. 152)
  • 327/2023 Sb. novela zák. č. 300/2008 Sb. (vyšlo dne: 3.11.2023 v částce č. 152)
  • 328/2023 Sb. novela vyhl. č. 456/2020 Sb. (vyšlo dne: 3.11.2023 v částce č. 153)
  • 331/2023 Sb. o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí (vyšlo dne: 10.11.2023 v částce č. 154)
  • 333/2023 Sb. novela vyhl. č. 5/2014 Sb. (vyšlo dne: 21.11.2023 v částce č. 155)
  • 334/2023 Sb. novela vyhl. č. 306/2012 Sb. (vyšlo dne: 21.11.2023 v částce č. 155)
  • 335/2023 Sb. novela nař. vl. č. 428/2021 Sb. (vyšlo dne: 24.11.2023 v částce č. 156)
  • 336/2023 Sb. o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny k 300. výročí úmrtí Jana Blažeje Santiniho-Aichela (vyšlo dne: 24.11.2023 v částce č. 156)
  • 338/2023 Sb. o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem (vyšlo dne: 24.11.2023 v částce č. 157)
  • 341/2023 Sb. o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2024 (vyšlo dne: 24.11.2023 v částce č. 158)
Anotace právních předpisů
Semináře - aktuální nabídka

Nástroje umělé inteligence pro úplné začátečníky

1.12.2023, On-line, Martin Spano

Ať už jste zaměstnanec, podnikatel, student, rodič, umělec nebo se jen chcete o umělé inteligenci (AI) dozvědět více, tento kurz vám ukáže, jak může umělá inteligence ovlivnit váš život a jak ji můžete využít k dosažení svých cílů.

Veřejné zakázky ve stavebnictví

6.12.2023, On-line, doc. JUDr. Ing. Radek Jurčík, Ph.D.

Na tomto školení se seznámíte s problematikou veřejných zakázek ve stavebnictví. Poradíme Vám, jak postupovat v zadávacím řízení a na co si dát pozor.

Virtuální realita a trénink soft skills

6.12.2023, On-line, Ing. Tereza Patočková

Napadlo Vás někdy, že byste do firmy pořídili virtuální realitu? Líbilo by se to vašim kolegům? Nebáli by se ji používat? A co byste v ní trénovali? Nebo již VR sety ve firmě máte a rádi byste zajistili jejich větší využití?

SVJ právně a správně

13.12.2023, On-line, JUDr. Adam Zítek, Ph.D., Ing. Pavla Gajdáčková

Cítíte se při práci ve vašem SVJ ztraceni v právním a správním labyrintu? Připojte se k nám na desátém ročníku on-line konference "SVJ právně a správně" a najděte svou cestu s námi. S pomocí našich odborných lektorů prozkoumáte klíčová témata, získáte cenné návody a spojíte se s komunitou stejně smýšlejících lidí. Zaregistrujte se ještě dnes a objevte, jak může být vaše cesta ve správě SVJ hladká a bezproblémová.

Jak nepropadnout klamům založeným na Barnumově efektu

14.12.2023, On-line, Doc. PhDr. Ing. Jan Urban, CSc.

Barnumův efekt je jednoduchý, mnohdy však účinný a v praxi častý psychologický klam, který si lidé jen zřídka uvědomují. Používán je nejčastěji k získání důvěry či manipulaci druhými, využívají ho obchodníci, ale i poradci, samozvaní kouči apod. Vychází ze skutečnosti, že lidé získávající určité velmi obecné a nekonkrétní sdělení, jež se údajně váže k jejich osobě, mívají sklon s ním souhlasit, vnímat ho jako přesné a přiléhavé, a v důsledku toho se jím i řídit, a to přesto, že jde o sdělení či doporučení svou povahou zcela bezcenné.

PRAKTICKÉ INFORMACE
Nejbližší daňová povinnost
29.11.2023 - úhrada srážkové daně OSVČ

Další povinnosti tohoto dne...
Kurzy měn 29.11.2023
 1 EUR24,26 CZK (-0,1)
 1 USD22,09 CZK (-0,17)
 1 GBP28,04 CZK (-0,03)
 100 RUB0 CZK (0)
 100 JPY14,98 CZK (+0,01)
Další měny
Sazby ČNB
2T Repo sazba7 % platnost od 23.6.2022
Diskontní sazba6 % platnost od 23.6.2022
Lombardní sazba8 % platnost od 23.6.2022
vývoj
Cestovní náhrady
od 1. 1. 2023
Stravné v ČR  129 Kč
Stravné v SR  35 EUR
Náhrada za vozidlo 5,20 Kč/km
Náhrada za PHM - Natural 95  41,20 Kč/l
Náhrada za PHM - Motorová nafta 34,40 Kč/l od 1. 7. 2023
ostatní
Nahrávám...
Nahrávám...