dnes je 20.6.2024

Input:

Program zasedání zastupitelstva města

11.2.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.0.1 Program zasedání zastupitelstva města

Verlag Dashöfer

Vzor ke stažení zde.

Návrh programu 2. zasedání Zastupitelstva města .................

konaného dne .............................................

1. Zahájení, určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu, schválení programu jednání

2. Složení slibu nového člena zastupitelstva města .........................................

3. Volba společné návrhové a volební komise, volba ověřovatelů zápisu a určení zapisovatele

4. Plnění usnesení rady města a zastupitelstva města

5. Zřízení osadních výborů a volba nových členů osadních výborů v místních částech ......................................

6. Volba předsedy a dalších členů finančního a kontrolního výboru

7. Žádost o prominutí nájmu – ..........................................

8. Návrh rozpočtu města ............................................. na rok ...................

9. Žádost o poskytnutí dotace – .............................. – prodejna ...................... – ............... Kč

10. Žádost o materiální podporu farnosti .....................................

11. Závěrečná zpráva a vyúčtování realizace investiční akce ............................... – rekonstrukce vodovodu

Nahrávám...
Nahrávám...