dnes je 23.7.2024

Input:

60/2021 Sb., Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření

č. 60/2021 Sb., Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření
USNESENÍ
VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne 14. února 2021 č. 126
o přijetí krizového opatření
V návaznosti na usnesení vlády č. 125 ze dne 14. února 2021, kterým vláda v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlásila pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území České republiky nouzový stav a ve smyslu § 5 písm. a) až e) a § 6 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, pro řešení vzniklé krizové situace, rozhodla o přijetí krizových opatření, tímto ve smyslu ustanovení § 5 písm. e) a § 6 odst. 1 písm. b) krizového zákona.

Vláda s účinností ode dne 15. února 2021 od 00:00 hod. do dne 28. února 2021 do 23:59 hod.
I. zakazuje
1.  maloobchodní prodej a prodej a poskytování služeb v provozovnách, s výjimkou těchto provozoven:
a)  prodejen potravin,
b)  prodejen pohonných hmot a dalších potřeb pro provoz motorových vozidel,
c)  prodejen paliv,
d)  prodejen hygienického zboží, kosmetiky a jiného drogistického zboží,
e)  lékáren, výdejen a prodejen zdravotnických prostředků,
f)  prodejen malých domácích zvířat,
g)  prodejen krmiva a dalších potřeb pro zvířata,
h)  prodejen brýlí, kontaktních čoček a souvisejícího zboží,
i)  prodejen novin a časopisů,
j)  prodejen tabákových výrobků,
k)  prádelen a čistíren,
l)  provozoven servisu a oprav silničních vozidel,
m)  provozoven poskytovatelů odtahů a odstraňování závad vozidel v provozu na pozemních komunikacích,
n)  prodejen náhradních dílů k dopravním prostředkům a výrobním technologiím,
o)  provozoven umožňujících vyzvednutí zboží a zásilek zakoupených distančním způsobem,
p)  prodejen zahrádkářských potřeb včetně osiva a sadby,
q)  pokladen prodeje jízdenek,
r)  květinářství,
s)  provozoven pro sjednání provádění staveb a jejich odstraňování, projektovou činnost ve výstavbě, geologické práce, zeměměřičství, testování, měření a analýzu ve stavebnictví,
t)  prodejen textilního materiálu a textilní galanterie,
u)  provozoven servisu výpočetní a telekomunikační techniky, audio a video přijímačů, spotřební elektroniky, přístrojů a dalších výrobků pro domácnosti,
v)  provozoven realitního zprostředkování a činnosti účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence,
w)  zámečnictví a provozoven servisu dalších výrobků pro domácnost,
x)  provozoven oprav, údržby a instalací strojů a zařízení pro domácnost,
y)  provozoven pohřební služby, provádění balzamací a konzervací, zpopelňování lidských pozůstatků nebo lidských ostatků, včetně ukládání lidských ostatků do uren,
z)  myček automobilů,
aa)  prodejen domácích potřeb a železářství, přičemž za domácí potřeby se nepovažují nábytek, koberce a jiné podlahové krytiny,
ab)  provozoven sběru a výkupu surovin a kompostáren,
ac)  provozoven zabývajících se zpracováním kamene (např. výroba pomníků, náhrobních kamenů a jejich instalace),
ad)  provozoven (včetně mobilních) s prodejem pietního zboží, např. věnce, květinové výzdoby na hroby, pietní svíčky apod.;
Nahrávám...
Nahrávám...