dnes je 23.7.2024

Input:

421/2017 Sb., Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenových rozhodnutí, ve znění účinném k 1.11.2018

č. 421/2017 Sb., Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenových rozhodnutí, ve znění účinném k 1.11.2018
SDĚLENÍ
Energetického regulačního úřadu
ze dne 5. prosince 2017
o vydání cenových rozhodnutí
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
234/2018 Sb.
(k 1.11.2018)
mění cenové rozhodnutí č. 5/2017;
nové cenové rozhodnutí č. 4/2018 bylo uveřejněno v Energetickém regulačním věstníku ze dne 12.10.2018, v částce 7
Energetický regulační úřad v souladu s § 10 odst. 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, sděluje, že podle § 2c zákona č. 265/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen, ve znění pozdějších předpisů, podle § 17 odst. 6 písm. d) a § 17 odst. 11 a 12 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, a podle zákona č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, vydal cenové rozhodnutí č. 5/2017 ze dne 21. listopadu 2017, kterým se stanovují regulované ceny související s dodávkou plynu, dále cenové rozhodnutí č. 6/2017 ze dne 21. listopadu 2017, jímž
Nahrávám...
Nahrávám...