dnes je 23.6.2024

Input:

384/2021 Sb., Vyhláška o ochraně psů a koček při chovu za účelem rozmnožování

č. 384/2021 Sb., Vyhláška o ochraně psů a koček při chovu za účelem rozmnožování
VYHLÁŠKA
ze dne 13. října 2021
o ochraně psů a koček při chovu za účelem rozmnožování
Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 29 odst. 1 zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění zákona č. 162/1993 Sb., zákona č. 77/2004 Sb., zákona č. 312/2008 Sb., zákona č. 291/2009 Sb., zákona č. 359/2012 Sb. a zákona č. 501/2020 Sb., (dále jen „zákon”) k provedení § 7a odst. 9 zákona:
§ 1
Předmět úpravy
(1)  Tato vyhláška upravuje
a)  podmínky při chovu za účelem rozmnožování psů nebo koček, požadavky na minimální velikost prostor při rozmnožování psů nebo koček a požadavky na provádění inseminace, které musí zajistit a dodržovat
1.  sdružení právnických nebo fyzických osob, která se zabývají chovem zvířat, a chovatelé, kteří jsou jejich členy, podnikatelé, kteří se v rámci podnikatelské činnosti zabývají chovem zvířat, případně jiné osoby, které se zabývají chovem zvířat za účelem dosažení zisku, nebo chovatelé, kteří chovají 3 a více fen psa (dále jen „fena”),
2.  chovatel neuvedený v bodě 1, jehož cílem chovu je rozmnožování psů nebo koček,

(dále jen „chovatel psa nebo kočky” nebo „chovatel psa” nebo „chovatel kočky”),
b)  požadavky na nejnižší a nejvyšší věk psů nebo koček při jejich rozmnožování, které musí dodržovat chovatelé uvedení v písmenu a) bodě 1.
(2)  Tato vyhláška se vztahuje na chovatele uvedené v odstavci 1 písm. a), kteří chovají
a)  psa za účelem rozmnožování, kterým je
1.  březí nebo kojící fena,
2.  fena, která není březí nebo kojící,
3.  samec psa nebo
4.  štěně chované společně s matkou, nebo fenou nahrazující jeho matku,
(dále jen „pes”),
b)  kočku za účelem rozmnožování, kterou je
1.  březí nebo kojící kočka,
2.  kočka, která není březí nebo kojící,
3.  kocour nebo
4.  kotě chované společně s matkou, nebo kočkou nahrazující jeho matku,
(dále jen „kočka”).
(3)  Tato vyhláška se nevztahuje na
a)  pokusná zvířata chovaná chovatelem pokusných zvířat, dodávaná dodavatelem pokusných zvířat nebo používaná uživatelem pokusných zvířat,
b)  zvířata používaná k plnění úkolů stanovených ozbrojeným silám, bezpečnostním sborům nebo obecní policii jinými právními předpisy1) ,
c)  zvířata ošetřovaná veterinárním lékařem a umístěná v zařízení určeném k ošetřování těchto zvířat veterinárním lékařem,
d)  zvířata umístěná v útulku pro zvířata2) , pokud v útulku pro zvířata nedochází k chovu za účelem rozmnožování psa nebo kočky.
§ 2
Pojmy
(1)  Pro účely této vyhlášky se rozumí
a)  výběhem venkovní prostor pro chov psa nebo kočky, který je ohraničen plotem, stěnou nebo obdobným ohrazením,
b)  kotcem vnitřní nebo venkovní prostor pro psa nebo kočku, který je určen k trvalému pobytu psa nebo kočky a je nepřenosný; za kotec se považuje také voliéra, případně další prostory určené k trvalému pobytu psa nebo kočky,
c)  klecí vnitřní ohraničený prostor nebo vybavení pro chov psa nebo kočky, které jsou určeny k dočasnému pobytu psa nebo kočky.
(2)  Požadavek na minimální velikost prostor představuje požadavek na využitelný prostor, kde se pes nebo kočka mohou pohybovat volně a kde nejsou obsaženy předměty a vybavení
Nahrávám...
Nahrávám...