dnes je 23.6.2024

Input:

23/2018 Sb., Nařízení vlády o prohlášení některých kulturních památek za národní kulturní památky

č. 23/2018 Sb., Nařízení vlády o prohlášení některých kulturních památek za národní kulturní památky
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 31. ledna 2018
o prohlášení některých kulturních památek za národní kulturní památky
Vláda nařizuje podle § 4 odst. 1 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči:
§ 1
Prohlášení některých kulturních památek
za národní kulturní památky
(1)  Za národní kulturní památky se prohlašují tyto kulturní památky:
a)  v hlavním městě Praze
Poutní areál s kostelem Panny Marie Vítězné na Bílé Hoře v Praze,
b)  ve Středočeském kraji
Poutní areál Svatý Jan pod Skalou s kostelem Narození sv. Jana Křtitele se skalním kostelem a jeskyní sv. Ivana,
c)  v Libereckém kraji
1. Poutní areál s kostelem Navštívení Panny Marie s farou a zvonicí v Horní Polici,
2. Poutní areál s kostelem Navštívení Panny Marie v Hejnicích,
d)  v Ústeckém kraji
Poutní areál s kostelem Panny Marie Bolestné v Bohosudově,
e)  v Karlovarském kraji
Poutní areál Chlum Svaté Maří s kostelem Nanebevzetí Panny Marie a sv. Máří Magdalény,
f)  v Plzeňském kraji
Poutní areál Mariánská Týnice s kostelem Zvěstování Panny Marie,
g)  v Jihočeském kraji
1. Poutní areál v Klokotech s kostelem Nanebevzetí Panny Marie,
2. Poutní areál s kostelem svatého Ducha a loretánskou kaplí v Římově,
h)  v Jihomoravském kraji
Svatý kopeček u Mikulova s poutní kaplí sv. Šebestiána,
i)  ve Zlínském kraji
Poutní areál Svatý Hostýn s křížovou cestou a kostelem Nanebevzetí Panny Marie,
j)  v Moravskoslezském kraji
1. Křížová cesta a kostel Panny Marie Sněžné v Rudě,
2. Poutní areál s kostelem Navštívení Panny Marie ve Frýdku,
3. Poutní areál s kostelem Panny Marie Sedmibolestné a Povýšení svatého Kříže na Cvilíně,
k)  v Olomouckém kraji
Poutní areál Svatý Kopeček u Olomouce s kostelem Navštívení Panny Marie,
l)  v Pardubickém kraji
1. Poutní areál Hora Matky Boží u Králík (Dolní Hedeč) s kostelem Nanebevzetí Panny Marie,
2. Poutní areál s kostelem Panny Marie Pomocné a jezuitskou rezidencí na Chlumku u Luže,
3. Poutní areál s kostelem Povýšení svatého Kříže na hoře Kalvárie v Jaroměřicích,
m)  v Královéhradeckém kraji
Poutní areál Lhoty u Potštejna (Homole) s kostelem Panny Marie Bolestné.
(2)  Umístění, popis a prostorová identifikace národních kulturních památek podle odstavce 1 jsou uvedeny v příloze k tomuto nařízení.
§ 2
Podmínka zabezpečení ochrany
národních kulturních památek
Rozsah zastavěných ploch, tvar terénu, popřípadě výšková úroveň a skladba zástavby se nesmějí měnit, pokud by tím došlo k poškození kulturní hodnoty národní kulturní památky.
§ 3
Účinnost
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. července 2018.
 
Předseda vlády:
Ing. Babiš v. r.
Ministr kultury:
PhDr. Šmíd v. r.
 
Příloha k nařízení vlády č. 23/2018 Sb.
Umístění, popis a prostorová identifikace národních kulturních památek prohlášených tímto nařízením
 
a) v hlavním městě Praze
Název:
Poutní areál s kostelem Panny Marie Vítězné na Bílé Hoře v Praze
Popis:
kostel, ambit, kaple Božího hrobu, dům administrátora a další nemovité kulturní památky na pozemcích vymezených prostorovými identifikačními znaky, včetně těchto pozemků, s výjimkou pozemku parcelní číslo 1384
Prostorové identifikační znaky:
Nahrávám...
Nahrávám...