dnes je 21.4.2024

Input:

109/2017 Sb., Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní rezervace Zlatník a stanovení jejích bližších ochranných podmínek

č. 109/2017 Sb., Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní rezervace Zlatník a stanovení jejích bližších ochranných podmínek
VYHLÁŠKA
ze dne 27. března 2017
o vyhlášení Národní přírodní rezervace Zlatník a stanovení jejích bližších ochranných podmínek
Ministerstvo životního prostředí stanoví podle § 79 odst. 4 písm. h) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění zákona č. 349/2009 Sb.:
§ 1
Vyhlášení národní přírodní rezervace
(1) Vyhlašuje se Národní přírodní rezervace Zlatník (dále jen „národní přírodní rezervace”).
(2) Za národní přírodní rezervaci se vyhlašuje území, vymezené v odstavci 3, s výskytem
a) přirozených skalních a travinných ekosystémů skal a drolin, vegetace efemér a sukulentů, suchých trávníků, nížinných až horských vřesovišť a lesních lemů,
b) přirozených křovinných a lesních ekosystémů nízkých xerofilních křovin, vysokých mezofilních a xerofilních křovin a teplomilných doubrav a
c) mohutného vypreparovaného lakolitu budovaného sodalitickým fonolitem, modelovaného procesy mrazového zvětrávání, s vysokými skalními stěnami, skalními sloupy, jehlami a věžemi, kryoplanačními terasami, včetně kamenných moří s ledovými jámami.
(3) Národní přírodní rezervace se rozkládá na území Ústeckého kraje, v katastrálním území České Zlatníky. Hranice národní přírodní rezervace se stanoví uzavřeným geometrickým obrazcem s přímými stranami, jehož vrcholy jsou určeny souřadnicemi jednotné trigonometrické sítě katastrální1) . Seznam souřadnic vrcholů geometrického obrazce tak, jak jdou v obrazci za sebou, je uveden v příloze č. 1 k této vyhlášce.
(4) Orientační grafické znázornění území národní přírodní rezervace a jejího ochranného pásma je uvedeno v příloze č. 2 k této vyhlášce.
§ 2
Bližší ochranné podmínky
Jen se souhlasem orgánu ochrany přírody lze v národní přírodní rezervaci
a) povolovat nebo provádět změny druhu pozemků nebo způsobu jejich využití2) , nebo
b) provádět geologické práce spojené se zásahem do území.
§ 3
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 15. dubna 2017.
 
Ministr:
Mgr. Brabec v. r.
 
Příloha č. 1 k vyhlášce č. 109/2017 Sb.
Seznam souřadnic (S-JTSK) jednotlivých vrcholů geometrického obrazce, kterým je stanovena hranice Národní přírodní rezervace Zlatník
 
Geometrický obrazec - hranice Národní přírodní rezervace Zlatník
číslo bodu
souřadnice- Y [m]
souřadnice - X [m]
pořadí bodu v obrazci
410018
785702,27
988204,55
1
410021
785638,16
988243,06
2
2030138
785628,46
988252,92
3
410025
785606,79
988293,49
4
410026
785589,30
988335,26
5
410029
785578,03
988383,16
6
410033
785579,95
988399,78
7
410034
785573,81
988418,58
8
410037
785544,64
988462,72
9
410038
785527,33
988471,01
10
4101135
785531,25
988473,88
11
4101134
785519,44
988502,04
12
4101133
785513,74
988549,23
13
2030178
785489,18
988620,48
14
410131
785489,05
988630,89
15
410130
785497,46
988659,34
16
410129
785497,49
988673,44
17
400085
785521,23
988912,63
18
450086
785532,31
988971,69
19
450087
785518,50
988980,42
20
450088
785562,73
989058,23
21
450089
785557,21
989061,37
22
450090
785568,20
989083,47
23
450091
785563,43
989085,67
24
450092
785569,39
989097,01
25
Nahrávám...
Nahrávám...