dnes je 22.2.2024

Input:

Záznam o provedení prohlídky domu a zjištění technického stavu

14.4.2014, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.7.3.0.1
Záznam o provedení prohlídky domu a zjištění technického stavu

JUDr. Pavla Schödelbauerová

Záznam o provedení prohlídky domu a zjištění technického stavu

Dnešního dne ........................ zpracoval ............................. (firma, jméno pracovníka) na základě prohlídky domu čp. ........... v ............................ ulice ........................................................ č. or. ...

následující přehled o současném technickém stavu a z něho plynoucích potřeb provedení oprav či rekonstrukcí jednotlivých částí domu:

Název části objektu   Popis stávajícího technického stavu   Popis návrhu na opravu, rekonstrukci   Předpokládané náklady 
tis. Kč rok   
Elektroinstalace  120, 220 V 
Provedena přeměna v roce 
Poslední revize a opatření z ní plynoucí 
Rozvody   
         
Plyn  Druh 
Plánovaná přeměna 
Přípojka: nízkotlak 
středotlak 
Poslední revize provedena v roce 
a opatření z ní plynoucí 
Způsob měření 
Rozvody   
         
Voda  Způsob měření 
Rozvody   
         
Topení  Druhy vytápění 
Rozvody 
Způsob měření   
         
Kanalizace  Rozvody            
Výtah  Osobní 
Nákladní 
Revize provedena v roce   
         
Chodby              
Schodiště              
Okna              
Dveře              
Omítky  Vnitřní 
Venkovní   
         
Střecha  Sedlová Rovná            
Komíny  Počet 
Stav 
Revize provedena v roce   
         
STA              
Hromosvod              
Vzduchotechnika              
Společné prostory 
využívané 
nevyužívané 
 
Prádelna 
Sušárna 
Mandl 
Kočárkárna 
Půda 
Sklepy atd.   
         
Přilehlé prostory  Dvůr 
Průjezd 
Zahrada 
Garáže apod.   
         

Z provedené prohlídky a zjištěného technického stavu domu vyplynula následující potřeba rozpočtových nákladů v tis. Kč:

Rok 2014:

Rok 2015:

Rok 2016:

Rok 2017:

Rok 2018:

Rok 2019:

Rok

Nahrávám...
Nahrávám...