dnes je 16.7.2024

Input:

Vzor - Poučení subjektu údajů - informace dle čl. 13 GDPR

19.6.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

10.3.2.10.3
Vzor – Poučení subjektu údajů – informace dle čl. 13 GDPR

Mgr. Tomáš Vavro

Provozovatel e-shopu jako správce osobních údajů (dále jen "Správce") tímto v souladu s ustanovením čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen "Nařízení"), informuje své zákazníky (dále jednotlivě jen "Subjekt údajů") o tom, že:

  • Osobní údaje Subjektu údajů, které budou Správci odevzdány při odeslání objednávky, budou zpracovány za účelem uzavření kupní smlouvy a jejího následného plnění, a to včetně vyřizování případných nároků Subjektu údajů z vadného plnění. Právním základem pro zpracování osobních údajů Subjektu údajů je tedy plnění kupní smlouvy založené objednávkou Subjektu údajů a současně také plnění zákonných povinností Správce dle právních předpisů upravujících práva a povinnosti v souvislosti s ochranou spotřebitele a vedením účetnictví.

  • Důvodem poskytnutí osobních údajů Subjektu údajů Správci je identifikace smluvních stran nezbytná pro uzavření a plnění kupní smlouvy, což by bez poskytnutí těchto údajů nebylo možné.

  • Osobní údaje Subjektu údajů budou zpracovány po dobu, po kterou je Správce

Nahrávám...
Nahrávám...