dnes je 21.4.2024

Input:

Vzor nařízení, kterým se vymezují úseky místních komunikací, na kterých se pro jejich malý dopravní význam nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí

28.4.2008, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.6.0.12 Vzor nařízení, kterým se vymezují úseky místních komunikací, na kterých se pro jejich malý dopravní význam nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí

reed

Vzor ke stažení zde

Obec .......................

Nařízení č. ..............,

kterým se vymezují úseky místních komunikací, na kterých se pro jejich malý dopravní význam nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí

Rada obce/města .......... se na svém zasedání dne .........., usnesením č. .......... usnesla vydat na základě § 27 odst. 6 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 11 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a § 102 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), toto nařízení:

Čl. 1

Úseky

Nahrávám...
Nahrávám...