dnes je 29.2.2024

Input:

Vzor - Informace pro zaměstnance vysílaného na území jiného státu

1.12.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

7.7.1.2
Vzor – Informace pro zaměstnance vysílaného na území jiného státu

Mgr. Mgr. Radana Burešová

Zaměstnavatel:

....................................................................................

(název/jméno a příjmení, IČO, sídlo/místo podnikání)

Zaměstnanec:

.......................................................................................

(jméno a příjmení, datum narození, bydliště)

Stát, v němž bude práce vykonávána: ...................................................

Předpokládaná doba vyslání: ...................................................

(uvede se předpokládaná doba vyslání, je-li to možné, pak s přesnými daty)

Měna, ve které bude vyplácena mzda: .............................................

Peněžitá nebo věcná plnění poskytovaná zaměstnavatelem v souvislosti s výkonem práce:

....................................................................................

(např. ubytování, automobil, mobil, příplatek za odloučení od rodiny, cestovné, diety, pojištění)

Zda a za jakých podmínek je zajištěn návrat zaměstnance:

....................................................................................

(např. způsob a termín přepravy zaměstnance a jeho rodiny do ČR, přestěhování jeho majetku)

V případě vyslání do jiného členského státu Evropské unie dále:

Odměna za práci, na niž má zaměstnanec nárok v souladu s právními předpisy hostitelského členského státu: ....................................................................................

(zpravidla se uvede příslušná minimální mzda)

Podmínky poskytování cestovních náhrad v souvislosti s výkonem práce a dalších plnění poskytovaných zaměstnavatelem v souvislosti s vysláním:

....................................................................................

(potřebné údaje lze zpravidla

Nahrávám...
Nahrávám...