dnes je 21.4.2024

Input:

Vzor - Dohoda o zrušení dohody o provedení práce

1.12.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

7.3.1.4
Vzor - Dohoda o zrušení dohody o provedení práce

JUDr. Jan Horecký, Ph.D.

Zaměstnavatel:

........................................

IČO: ...............................

se sídlem .....................................

zapsané v obchodním rejstříku vedeném ..........................., oddíl ...., vložka ...........

jehož jménem jedná ............................, předseda představenstva

(dále jako "zaměstnavatel")

a

Zaměstnanec:

...................................

nar.: ..........................

bytem: ............................

(dále jako "zaměstnanec")

níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavírají tuto

dohodu o zrušení dohody o provedení práce
I.

1.1 Zaměstnanec a zaměstnavatel dne .................... uzavřeli dohodu o provedení práce, ve které se zaměstnanec

Nahrávám...
Nahrávám...