dnes je 23.6.2024

Input:

Usnesení o zastavení řízení o žádosti z důvodu neodstranění podstatných vad žádosti

25.11.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.9.4 Usnesení o zastavení řízení o žádosti z důvodu neodstranění podstatných vad žádosti

prof. JUDr. Richard Pomahač, CSc.

Vzor zde ke stažení

Tabulka


MĚSTSKÝ ÚŘAD
 
Žadatel Další účastník řízení (je-li znám): 
Čj.
 
Vyřizuje:
 
V

dne  

U S N E S E N Í

Vzor
Městský úřad ............... rozhodl takto:

Podle § 66. ... písm. ...) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění zák. č. 413/2005 Sb. (dále jen "správní řád"), se zastavuje řízení ve věci ................................................................................, neboť žadatel v určené době neodstranil podstatné(-ou) vady(-u) žádosti, které(-á) brání pokračování v řízení.

Odůvodnění:

Dne .............. byla příslušnému správnímu orgánu - Městskému úřadu ..................... doručena žádost p. ................., nar. ................., trvale bytem ................ o ................................................................... .

Doručením žádosti bylo z podnětu žadatele zahájeno řízení o žádosti ve věci ................................ .

Jelikož žádost podaná dne

Nahrávám...
Nahrávám...