dnes je 23.4.2024

Input:

Usnesení o ustanovení tlumočníka či prostředníka

22.9.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.5.1.2 Usnesení o ustanovení tlumočníka či prostředníka

prof. JUDr. Richard Pomahač, CSc.

Vzor zde ke stažení

Vzor
Usnesení o ustanovení tlumočníka / prostředníka podle § 16 odst. 5 zákona č. 500/2004 Sb.

Tabulka


MĚSTSKÝ ÚŘAD:.  
  • - Neslyšícímu
  • - Neslyšícímu neovládajícímu znakovou řeč
  • - Hluchoslepému.
Pan(-í)
roč. 
Tlumočník / Prostředník.


Pan(-í)
roč.  
Čj..  Vyřizuje:.  V dne  

U S N E S E N Í

Městský úřad ................ rozhodl takto:

Podle § 16 odst. 5 zák. č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění zák. č. 413/2005 Sb. (dále jen správní řád), se ustanovuje ...................................., nar. .........., trvale bytem ......................... - *) neslyšící osobě / neslyšící osobě, která neovládá znakovou řeč / hluchoslepé osobě pro řízení ve věci ............................... *) tlumočník / prostředník .............................................., nar. ............, trvale bytem .............................

Odůvodnění:

V řízení ve

Nahrávám...
Nahrávám...