dnes je 23.5.2024

Input:

Rybník jako významný krajinný prvek

30.8.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Za významný krajinný prvek je třeba považovat rybník jako celek. Ochraně podle zákona o ochraně přírody a krajiny proto podléhá hráz rybníka, jeho dno i břehy, neboť to vše je součástí významného krajinného prvku.

Podle § 3 odst. 1 písm. b) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny je významným krajinným prvkem ekologicky, geomorfologicky nebo esteticky hodnotná část krajiny, která utváří její typický vzhled nebo přispívá k udržení její stability. Významnými krajinnými prvky jsou lesy, rašeliniště, vodní toky, rybníky, jezera, údolní nivy. Dále jsou jimi jiné části krajiny, které zaregistruje podle § 6 orgán ochrany přírody jako významný krajinný prvek, zejména mokřady, stepní trávníky, remízy, meze, trvalé travní plochy, naleziště nerostů a zkamenělin, umělé i přirozené skalní útvary, výchozy a odkryvy. Zákon tedy stanoví, že za významný krajinný prvek se považuje (mimo jiné) rybník, nikoli část pozemku, který je sice v

Nahrávám...
Nahrávám...