dnes je 27.5.2024

Input:

Působnost silničního správního úřadu

8.3.2007, , Zdroj: Verlag Dashöfer

6.0.12 Působnost silničního správního úřadu

red

Vzor ke stažení zde

V následující tabulce je přehledně uvedena příslušnost k rozhodování ve věcech pozemních komunikací podle jejich druhu a jednotlivých případů.

Tabulka


Kategorie
(třída)
pozemní 
 
§
zákona
o PK 
 
Dálnice  Rychlostní
silnice 
 
Ostatní
silnice
I. třídy 
 
Silnice
II. a III.
třídy 
 
Místní
komunik. 
 
Veřejné
účelové
komunik. 
 
Státní
správa   
3 až 40      
zařazení PK
do kategorie   
3   MDS   MDS   MDS   Kraj   obec   *   
stavební
řízení   
16   MDS   MDS   kraj   OsP   OsP   OsP   
věcná
břemena   
17   MDS   MDS   kraj   OsP   OsP   zákon o PK
neřeší   
zrušení PK   18   MDS   MDS   MDS   kraj   obec a
následně
OsP   
zákon o PK
neřeší   
zpoplatnění
obecného
užívání   
20
až 23   
MDS   MDS   MDS
(vybrané)   
   obec      
uzavírka
provozu
a nařízení
objížďky   
24   MDS   MDS   kraj   OsP   obec   obec   
zvláštní
užívání   
25      
nadměrná
přeprava   
25
odst. 6 písm. a)   
MDS   MDS   MDS,
kraj **   
MDS,
kraj OsP **   
obec   zákon o PK
neřeší   
užití D a R
pomalými
vozidly   
25
odst. 6 písm. b)   
MDS   MDS         obec      
užití pro
umísťování věcí,
provádění
staveb. prací
vyhrazené
parkování,
provoz stánků atd.   
25
odst. 6 písm. c)   
MDS   MDS   kraj   OsP   obec   zákon o PK
neřeší   
umístění
inženýrských
sítí   
25
odst. 6 písm. d)   
MDS   MDS   kraj   OsP   obec   zákon o PK
neřeší   
pořádání
akcí   
25
odst. 6 písm. e)   
MDS   MDS   kraj   OsP   obec   zákon o PK   
užití
pásovými
vozidly   
25
odst. 6 písm. f)   
   MDS   kraj   OsP   obec   zákon o PK
neřeší   
zimní
údržba PK   
27
odst. 6   
      kraj   Kraj   obec   zákon o PK
neřeší   
povolení
pevné
překážky   
29   MDS   MDS   kraj   OsP   obec   zákon o PK
neřeší   
silniční
ochranná
pásma   
30
až 33   
   
reklamy   31   MDS   MDS   kraj   OsP   obec   zákon o PK
neřeší   
stavby a
terenní
úpravy   
32   MDS   MDS   kraj   OsP   obec   zákon o PK
neřeší   
věci v
rozhledových
polích   
33   MDS   MDS   kraj   OsP   obec   zákon o PK
neřeší   
dodatečné
povolení
zvláštního
užívání   
36   MDS   MDS   kraj   OsP   obec   zákon o PK
neřeší   
rozhodování
o opravných
prostředcích   
správní
řád   
ministr   ministr   MDS   kraj   kraj   kraj   
projednávání
přestupků   
zákon
o přestupcích   
OsP
Celní úřad   
OsP
Celní úřad   
OsP
Celní úřad   
OsP   obec   obec   
Státní
dozor   
41
až 43   
   
výkon
státního
dozoru   
41   MDS   MDS   kraj   OsP   obec   obec   
pokuty   42
a 42b   
OsP
Celní úřad   
OsP
Celní úřad   
OsP
Celní úřad   
OsP   obec   obec   
D    dálnice    
FO    fyzická osoba    
MK    místní komunikace    
OsP    obec s rozšířenou působností    
Nahrávám...
Nahrávám...