dnes je 27.5.2024

Input:

Příloha 1: Doručování fyzickým osobám

21.8.2013, Zdroj: Verlag Dashöfer

2.4.1.1 Příloha 1: Doručování fyzickým osobám

Doručování osobě neznámého skutečného pobytu

Ze závěru č. 78 ze zasedání poradního sboru ministra vnitra ke správnímu řádu ze dne 22. 6. 2009:

Je-li osobou neznámého pobytu obecně osoba neznámého skutečného pobytu a je-li v daném řízení účastník řízení účastníkem dle § 27 odst. 1 správního řádu, potom platí, že v daném řízení má správní orgán ustanovit účastníkovi řízení opatrovníka. Zároveň však dle § 25 odst. 1 správního řádu platí, že osobám neznámého pobytu se doručuje veřejnou vyhláškou. Podle § 34 odst. 2 správního řádu se písemnosti doručují pouze zástupci (přičemž podle § 31 správního řádu je zástupcem účastníka mimo jiné i opatrovník), a to s výjimkou případů, kdy má zastoupený něco v řízení osobně vykonat.

Doručení zastoupenému nemá účinky pro běh lhůt,

Nahrávám...
Nahrávám...