dnes je 2.6.2023

Input:

Jednací řád výboru finančního

29.3.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.0.5 Jednací řád výboru finančního

Ing. Anna Matoušková

Vzor ke stažení zde

Jednací řád výboru finančního (výborů)

zastupitelstva obce ....................

I.

Úvodní ustanovení

Zastupitelstvo obce......................... (dále také jako "zastupitelstvo obce") vydává tento jednací řád, který upravuje přípravu zasedání výboru, způsob jednání a rozhodování výboru a plnění jím přijatých usnesení.

II.

Příprava zasedání výboru

  1. Zasedání výboru se koná podle časového plánu činnosti, zpravidla ....(x krát ročně)....., nebo pokud o svolání výboru požádá alespoň 1/3 členů výboru. Časový plán činnosti výbor zpracovává na příslušné období (kalendářní rok) a předkládá ho na vědomí zastupitelstvu obce.
  2. Výbor svolává předseda výboru (v případě jeho nepřítomnosti místopředseda).
  3. Mimořádné zasedání výboru může být svoláno k projednání závažných nebo mimořádných úkolů, které nesnesou odkladu, zejména jde-li o úkoly uložené zastupitelstvem obce.
  4. Zasedání výboru řídí předseda nebo místopředseda výboru, popř. jiný pověřený člen výboru (dále jen "předsedající").
  5. Jsou-li předkládány k posouzení výboru podklady pro jednání, musí být členům výboru zaslány nejméně 7 dnů před jeho projednáním ve výboru, a to v písemné nebo v elektronické podobě. Podklady pro jednání výboru mohou předkládat členové zastupitelstva a členové výboru. Výbor může připustit předložení podkladů i jinými subjekty (např. občany obce) nebo si jejich předložení vyžádat. Podklady pro jednání se předkládají do výboru vždy předem, přičemž jsou na program projednání zařazeny úkoly uložené výboru usnesením zastupitelstva.

III.

Jednání a rozhodování výboru

  1. Na zasedání výboru se pořizuje prezenční listina. Předsedající po zahájení jednání zjistí počet přítomných členů a konstatuje, zda je výbor schopen se usnášet. Výbor je
Nahrávám...
Nahrávám...