dnes je 27.5.2024

Input:

Evropská komise požaduje rozšíření a zpřísnění trestněprávní ochrany životního prostředí

17.1.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Evropská komise v prosinci minulého roku přijala návrh revize směrnice 2008/99/ES o trestněprávní ochraně životního prostředí.

Navrhované znění směrnice především aktualizuje definice stávajících trestných činů a stanoví nové trestné činy proti životnímu prostředí s ohledem na vývoj politiky životního prostředí a s cílem zajistit větší právní jistotu. Trestným činem by mělo být jednání spočívající v závažném porušení předpisů z oblasti chemických látek, uvedení zakázaných produktů na trh, nezákonné nakládání s odpady, nezákonné nakládání s fluorovanými skleníkovými plyny, zakázaný obchod se dřevem, nakládání s invazivními druhy živočichů a rostlin, nezákonný odběr povrchových či podzemních vod a dalších jednání.

Navrhované znění stanoví odpovědnost fyzických i právnických osob za uvedené trestné činy, včetně stanovení druhu trestu (zakotvuje např.

Nahrávám...
Nahrávám...