dnes je 20.6.2024

Input:

Doložka o splnění podmínek pro uzavření smlouvy

9.6.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.8.0.6 Doložka o splnění podmínek pro uzavření smlouvy

MV ČR

Vzor ke stažení zde

čl. ...

Doložka podle § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích

(1) Uzavření této kupní smlouvy schválilo Zastupitelstvo obce ............ na svém .......

zasedání dne .........................., usnesením č. ....................... Pro přijetí tohoto usnesení hlasovalo

z patnáctičlenného zastupitelstva všech patnáct přítomných členů. Toto usnesení je přílohou č. 1 této smlouvy.

(2)

Nahrávám...
Nahrávám...