dnes je 23.6.2024

Input:

Dohoda o skončení nájmu bytu - jednoduchá

26.4.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.3.1.7 Dohoda o skončení nájmu bytu - jednoduchá

Mgr. Pavla Krejčí

Zde klikněte pro stažení vzoru

Dohoda o ukončení nájmu

Vzor
Pronajímatel:

IMMO PRAHA s.r.o.

se sídlem Praha 1, Pasterňákova 2/165, 110 00 Praha 1

IČ: 111 11 111

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle C vložka 5555

zastoupená jednatelem Františkem Pasekou

č.ú. 888888880/0800 vedený u České spořitelny a.s.

/dále jen „Pronajímatel”/

a

Nájemce:

František Vávra

nar. 10.11.1980

trvale bytem Praha 1, Pasterňákova 2/165, 110 00 Praha 1

č.ú. 1111111/0100 vedený u Komerční banky a.s.

/dále jen „Nájemce”/

tímto uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku následující dohodu o ukončení nájmu bytu (dále jen „Dohoda”):

I.
  1. Pronajímatel je vlastníkem domu č.p. 165, který je součástí pozemku p.č. 266, vše v katastrálním území Nové Město, obec Praha, okres Hlavní město (dále jen „Dům”).
  2. Nájemce a Pronajímatel uzavřeli dne 10.1.2010 smlouvu u nájmu bytu, na jejímž základě Nájemce užívá byt č. 17, o velikosti 3+1 s příslušenstvím, nacházející se ve 4. nadzemním podlaží Domu (dále jen „Byt”). Nájem Bytu je sjednán na dobu neurčitou.
II.
  1. Pronajímatel a Nájemce se dohodli na ukončení Nájmu Bytu ke dni 30.11.2021 (dále jen „Den
Nahrávám...
Nahrávám...