dnes je 23.7.2024

Input:

VZOR A - Pasport domu

1.7.2005, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.4.2.0.1 VZOR A – Pasport domu

Ing. Helena Nováková

Vzor

Kraj  Obec  Ulice  Čp.  Číslo orientač.  Typ domu 
           
Rok výstavby  Památ. péče  Rok dožití  Číslo katastru  Číslo parcely  Budova (trakt) 
           

PASPORT DOMU

I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE

11 000 Poloha domu  14 000 Zelené pásy 
11 101  Řadový  ks    14 100  Plocha zahrad  m2 
11 201  Rohový  ks    14 101  Plochy jiné  m2 
11 301  V bloku  ks    14 200  Stromy užitkové  ks 
11 401  Samostatný  ks    14 300  Ploty 
        14 309  Nátěry plotů  m2 
12 000 Druh stavby       
12 101  Dřevěná  ks    15 000 Vnější komunikace 
12 201  Cihlová  ks    15 101  Betonová  m2 
12 301  Kamenná  ks    15 201  Dlážděná  m2 
12 401  Smíšená  ks    15 301  Asfaltová  m2 
12 501  Panelová  ks    15 401  Neupravená  m2 
12 601  Skeletová  ks    13 101  Délka 
13 000 Rozměry domu  16 000 Schodiště 
13 101  Délka    16 101  Dřevěné  m2 
13 201  Šířka    16 201  Kamenné  m2 
13 301  Výška    16 301  Betonové  m2 
13 401  Zastavěná plocha  m2    16 401  Ocelové  m2 
13 501  Počet podlaží  ks    16 501  Zábradlí-madlo  m2 
13 601  Z toho podzemních  ks    16 508  Nátěry zábradlí  m2 
13 701  Obestavěný prostor  m2    16 601  Zábradlí ocelové  m2 
13 801  Plocha parcely  m2         
13 901  Plocha vnějších komunikací  m2         
18 800 Společné prostory domu  Užitková plocha  Otápěná plocha 
18 801  Kanceláře  ks    18 811  m2    18 831  m2   
18 802  Dílny, provozovny  ks    18 812  m2    18 832  m2   
18 803  Kočárkárny  ks    18 813  m2    18 833  m2   
18 804  Garáže  ks    18 814  m2    18 834  m2   
18 805  Klubovny  ks    18 815  m2    18 835  m2   
18 806  Místnosti CO  ks    18 816  m2    18 836  m2   
18 807  Sušárny a prádelny  ks    18 817  m2    18 837  m2   
   
tis. Kč   
Hlavní uzávěr vody umístěn:  19 000  Finanční údaje   
Hlavní uzávěr plynu umístěn:  19 101  Pořizovací hodnota   
Dům je vytápěn z:  19 201  Zůstatková hodnota   

V ......................... dne .................

Pasport vyhotovil: ...............................................

Číslo konstruk prvku  Umístění  Název  Počet měrných jednotek  Měrná jedn  Rok  % opotřebení  Poznámka 
Pořízení  Posled opravy 

II. KONSTRUKČNÍ PRVKY

21 000 Druhy krytin 
21 110  Tašky hladké    m2         
21 120  Tašky drážkové    m2         
21 130  Tašky prejzové    m2         
21 210  Asbestocement plochý    m2         
21 220  Asbestocement z vlnek    m2         
21 300  Břidlicová    m2         
21 400  Lepenková    m2         
21 412  Nátěry ochranné    m2       
21 509  Nátěry plech. krytin    m2       
21 510  Pozinkovaný plech    m2         
21 520  Měděný plech    m2         
21 530  Hliníkový plech    m2       
21 600  Betonová    m2         
21 620  Teracová z dlaždic    m2         
21.01  Krov-konstrukce    m2         
21.02  Krov-laťování    m2         
21.03  Krov-bednění    m2         
               
22 000 Klempířské prvky 
22 110  Vodorov. žlaby venkovní         
22 120  Vodorov. žlaby půdní         
22 200  Svody povrchové         
22 300  Svody půdní           
22 400  Lemování, plechování         
22 800  Nátěry klemp. prvků    m2       
               
               
23 000 Komíny 
23 100  Komínová tělesa    m3         
23 200  Komínové nástavce    ks       
23 300  Komínové lávky    ks       
23 311  Komín.lávky z fošen           
23 312  Komín.lávky ocel. konstr.    ks         
               
               
24 000 Povrchové úpravy 
24 100  Fasáda měkká (vápen)    m2         
24 110  Omítka vnitř. (štuk.)    m2         
24 120  Fasád. omít. stříkaná    m2         
24 200  Fasáda tvrdá (břizolit)    m2         
24 210  Vnější omítka cement.    m2         
24 211  Tenkovrst. omít. vnější    m2        akt. štuk 
24 212  Tenkovrst. omít. vnější    m2        plastické 
24 220  Pohledový beton    m2         
24 300  Fasáda obložená    m2         
24 500  Fasáda lodžie    m2         
24 601  Malby vápenné    m2       
24 602  Malby klihové    m2       
24 603  Malby latexové    m2       
24 700  Vnitřní obklady    m2         
24 800  Nátěry stěn    m2       
               
               
25 000 Podlahy 
25 100  Palubky    m2         
25 200  Parkety, vlýsky    m2         
25 300  Povlakové (PVC)    m2       
25 409  Izolace proti vodě    m2       
25 410  Dlaždice kameninové    m2         
25 420  Dlaždice xylolitové    m2         
25 430  Dlaždice teracové    m2         
25 440  Dlažba betonová    m2         
25 450  Dlažba půdní    m2         
25 500  Cementové potěry    m2         
25 503  Betonová mazanina    m2         
25 504  Stěrkové podlahy    m2         
               
               
               
               
26 000 Sklepy 
26 100  Kóje    ks         
26 200  Plocha kójí    m2         
               
               
               
27 000 Okna 
27 100  Jednoduchá    ks         
27 200  Dvojitá    ks         
27 300  Zdvojená    ks         
27 400  Kyvná    ks         
27 500  Sklepní    ks         
27 510  Sklepní okna ocelová    ks         
27.08  Nátěry vnitřní    m2       
27.09  Nátěry vnější    m2       
27 800  Výkladce ocelové    ks         
27 809  Nátěry výkladců    m2       
28 000 Dveře 
28 100  Dveře bytové    ks         
28 108  Nátěry dveří vnitřní    m2         
28 110  Ocelové zárubně    ks         
28 200  Dveře domovní    ks         
28 209  Nátěry dom. dveří vnější    m2         
Nahrávám...
Nahrávám...