dnes je 13.7.2024

Input:

Pasporty bytů

17.5.2012, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.4.3 Pasporty bytů

Ing. Irena Zachariášová

Definice bytu

Bytem se podle zákona o vlastnictví bytů rozumí místnost nebo soubor místností, které jsou podle rozhodnutí stavebního úřadu určeny k bydlení. Příslušenstvím bytu jsou podle § 121 vedlejší místnosti a prostory, které jsou určeny k tomu, aby byly s bytem užívány.

Členění pasportu byt

Formulář pasportu bytu je rozdělen do několika částí obdobným způsobem jako pasport domu (záhlaví, základní údaje a zařízení a vybavení bytu). V záhlaví jsou obsaženy následující informace:

 • umístění bytu (region, obec, ulice, číslo popisné, číslo bytu, charakteristika budovy a rok výstavby);

 • kategorie bytu;

 • počet místností bytu;

 • ve kterém podlaží je byt;

 • údaj, zda se jedná o byt samostatný nebo rozdělený.

Základní údaje

V části I. jsou evidovány základní údaje:

 • koupelna;

 • klozet;

 • obytná plocha (část bytu – zejména obývací pokoj, ložnice, jídelna – která splňuje požadavky předepsané touto vyhláškou, je určena k trvalému bydlení a má nejmenší podlahovou plochu 8 m2 ; pokud tvoří byt jediná obytná místnost, musí mít podlahovou plochu nejméně 16 m2 ;

 • vedlejší plocha (pojem vedlejší plochy byl definován již zrušenou vyhláškou č. 60/1964 Sb., o úhradě za užívání bytu a služby poskytované s užíváním bytu, ve znění pozdějších předpisů, ale další právní úprava již tento pojem nevymezovala;

 • vytápěná plocha – uvádějí se součty ploch všech místností, které tvoří podlahovou plochu bytu započitatelnou pro rozúčtování nákladů za dodávky tepla a teplé užitkové vody (podle vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č. 372/2001 Sb., kterou se stanoví pravidla pro rozúčtování nákladů na tepelnou energii na vytápění a nákladů na poskytování teplé užitkové vody mezi konečné spotřebitele);

 • vytápění – označí se převládající způsob vytápění;

 • různé (balkon, terasa, lodžie, sklep,

Nahrávám...
Nahrávám...