dnes je 21.7.2024

Input:

94/2021 Sb., Zákon o mimořádných opatřeních při epidemii onemocnění COVID-19 a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění účinném k 1.12.2022

č. 94/2021 Sb., Zákon o mimořádných opatřeních při epidemii onemocnění COVID-19 a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění účinném k 1.12.2022
ZÁKON
ze dne 26. února 2021
o mimořádných opatřeních při epidemii onemocnění COVID-19 a o změně některých souvisejících zákonů
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
94/2021 Sb.
(k 1.12.2022)
pozbývají platnosti ustanovení § 1 až § 8a
viz § 22 odst. 2
4/2022 Sb.
(k 15.1.2022)
ruší část ustanovení § 9 odst. 4
39/2022 Sb.
(k 26.2.2022)
mění, celkem 49 novelizačních bodů; nové přechodné ustanovení
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
ČÁST PRVNÍ
MIMOŘÁDNÁ OPATŘENÍ PŘI EPIDEMII ONEMOCNĚNÍ COVID-19
§ 1
(ustanovení pozbylo platnosti k 1.12.2022 - viz § 22 odst. 2)
§ 2
(ustanovení pozbylo platnosti k 1.12.2022 - viz § 22 odst. 2)
Nahrávám...
Nahrávám...