dnes je 23.5.2024

Input:

82/2020 Sb., Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření, ve znění účinném k 15.3.2020

č. 82/2020 Sb., Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření, ve znění účinném k 15.3.2020
[zrušeno č. 127/2020 Sb.]
USNESENÍ
VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne 14. března 2020 č. 211
o přijetí krizového opatření
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
84/2020 Sb.
(k 15.3.2020)
ruší v bodě I/1 druhou odrážku usnesení
V návaznosti na usnesení vlády č. 194 ze dne 12. března 2020, kterým vláda v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlásila pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru, označovaný jako SARS CoV-2, na území České republiky nouzový stav a ve smyslu § 5 písm. a) až e) a § 6 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, pro řešení vzniklé krizové situace, rozhodla o přijetí krizových opatření, tímto ve smyslu ustanovení § 5 odst. 1 písm. e) a § 6 odst. 1 písm. b) krizového zákona

  
Vláda
I. zakazuje
1. s účinností ode dne 14. března 2020 od 6:00 hod. do dne 24. března 2020 do 6:00 hod. maloobchodní prodej a prodej služeb v provozovnách, s výjimkou těchto prodejen:
- potravin,
 
- pohonných hmot,
- paliv,
- hygienického zboží, kosmetiky a jiného drogistického zboží,
- lékárny a výdejny zdravotnických prostředků,
- malých domácích zvířat,
- krmiva a dalších potřeb pro zvířata,
- brýlí, kontaktních čoček a souvisejícího zboží,
- novin a
Nahrávám...
Nahrávám...