dnes je 23.7.2024

Input:

76/2019 Sb., Sdělení Státní volební komise o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků nových voleb do zastupitelstev obcí konaných dne 16. března 2019

č. 76/2019 Sb., Sdělení Státní volební komise o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků nových voleb do zastupitelstev obcí konaných dne 16. března 2019
SDĚLENÍ
Státní volební komise
ze dne 18. března 2019
o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků nových voleb do zastupitelstev obcí konaných dne 16. března 2019
Státní volební komise vyhlašuje a uveřejňuje podle § 51 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, celkové výsledky nových voleb do zastupitelstev obcí konaných dne 16. března 2019.
Na základě sdělení Ministerstva vnitra č. 262/2018 Sb., č. 266/2018 Sb., č. 276/2018 Sb. a č. 289/2018 Sb. se dne 16. března 2019 konaly v souladu se zákonem č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nové volby do zastupitelstev obcí.
Český statistický úřad ze zápisů o průběhu a výsledku hlasování, předaných okrskovými volebními komisemi, zjistil následující výsledky voleb:
 
a)
celkový počet obcí, ve kterých bylo zvoleno zastupitelstvo:
31
b)
celkový počet osob zapsaných ve výpisech ze seznamů:
6 630
c)
celkový počet voličů, kterým byly vydány úřední obálky:
4 649
d)
celkový počet zvolených členů zastupitelstev obcí:
201
 
v tom podle volebních stran:
 
Nahrávám...
Nahrávám...