dnes je 20.5.2024

Input:

70/2020 Sb., Usnesení vlády České republiky o dočasném znovuzavedení ochrany vnitřních hranic České republiky

č. 70/2020 Sb., Usnesení vlády České republiky o dočasném znovuzavedení ochrany vnitřních hranic České republiky
USNESENÍ
VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne 12. března 2020 č. 197
o dočasném znovuzavedení ochrany vnitřních hranic České republiky
V návaznosti na usnesení vlády č. 194 ze dne 12. března 2020, kterým vláda v souladu čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlásila pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území České republiky nouzový stav a ve smyslu § 5 písm. a) až e) a § 6 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, pro řešení vzniklé krizové situace, rozhodla o přijetí krizových opatření, tímto ve smyslu ustanovení § 6 odst. 1 písm. b) krizového zákona.

  
Vláda
ukládá 1. místopředsedovi vlády a ministru vnitra
1. vydat opatření obecné povahy Ministerstva vnitra s účinností od 14. března 2020 00:00 hod. k dočasnému znovuzavedení ochrany vnitřních hranic s Německem a Rakouskem a vzdušné vnitřní hranici v rozsahu stanoveném v příloze tohoto usnesení,
2. předložit vládě do 5 dnů od účinnosti opatření obecné povahy vydaného ve smyslu bodu 1 tohoto usnesení ke schválení návrh opatření vlády ve smyslu
Nahrávám...
Nahrávám...