dnes je 21.6.2024

Input:

529/2021 Sb., Vyhláška o určení výše paušální náhrady v souvislosti s přenesením čísla nebo změnou poskytovatele služby přístupu k internetu a o způsobu uveřejnění informací o právu na paušální náhradu

č. 529/2021 Sb., Vyhláška o určení výše paušální náhrady v souvislosti s přenesením čísla nebo změnou poskytovatele služby přístupu k internetu a o způsobu uveřejnění informací o právu na paušální náhradu
VYHLÁŠKA
ze dne 28. prosince 2021
o určení výše paušální náhrady v souvislosti s přenesením čísla nebo změnou poskytovatele služby přístupu k internetu a o způsobu uveřejnění informací o právu na paušální náhradu
Ministerstvo spravedlnosti ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu stanoví podle § 150 odst. 6 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění zákona č. 468/2011 Sb. a zákona č. 374/2021 Sb., k provedení § 34 odst. 11 a § 34a odst. 11 zákona o elektronických komunikacích:
§ 1
Náhrada při zpoždění s přenesením čísla nebo změnou poskytovatele služby přístupu k internetu
(1)  Dojde-li k přenesení čísla nebo ke změně poskytovatele služby přístupu k internetu se zpožděním, činí výše paušální náhrady 200 Kč za každý započatý den prodlení.
(2)  Počínaje šestým dnem trvání prodlení náleží účastníku za každý započatý den prodlení paušální náhrada ve výši 400 Kč.
(3)  Je-li současně převáděno více čísel jednoho účastníka a dojde-li k prodlení u více než deseti čísel, činí výše paušální náhrady podle odstavců 1 a 2 za jedenácté a každé další číslo polovinu sazby podle odstavců 1 a 2.
§ 2
Náhrada při zneužití přenosu čísla nebo změny poskytovatele služby přístupu k internetu
Při zneužití přenosu čísla
Nahrávám...
Nahrávám...