dnes je 25.4.2024

Input:

508/2020 Sb., Vyhláška o odměně a náhradě hotových výdajů konzultanta přibraného pro účely trestního řízení

č. 508/2020 Sb., Vyhláška o odměně a náhradě hotových výdajů konzultanta přibraného pro účely trestního řízení
VYHLÁŠKA
ze dne 26. listopadu 2020
o odměně a náhradě hotových výdajů konzultanta přibraného pro účely trestního řízení
Ministerstvo spravedlnosti stanoví podle § 157 odst. 4 zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění zákona č. 255/2019 Sb.:
§ 1
Předmět úpravy
Tato vyhláška stanoví
a) výši a způsob určení odměny konzultanta přibraného orgánem činným v trestním řízení pro účely trestního řízení,
b) výši a způsob určení náhrady účelně vynaložených hotových výdajů konzultanta a
c) způsob výplaty odměny podle písmene a) a náhrady hotových výdajů podle písmene b).
§ 2
Odměna konzultanta
(1) Konzultantovi náleží za každou započatou hodinu práce účelně vynaložené na poskytnutí odborné pomoci odměna ve výši 150 až 225 Kč.
(2) V odměně konzultanta je zahrnuta náhrada jeho ušlé mzdy nebo platu a náklady
a) vynaložené na obstarání materiálního zabezpečení pro poskytnutí odborné pomoci,
b) vynaložené na přípravné a administrativní práce vykonané v souvislosti s poskytnutím odborné pomoci,
c) na úhradu pojistného na sociální zabezpečení a pojistného na veřejné zdravotní pojištění a
d) na úhradu daně, kromě částky odpovídající dani z přidané hodnoty, o kterou se zvyšuje odměna za poskytnutou odbornou pomoc.
§ 3
Krácení a odepření odměny
(1) Pokud konzultant poskytl odbornou pomoc opožděně nebo nekvalitně, může být odměna zkrácena až o 50 %.
(2) Pokud jde o zvlášť závažný případ nekvalitního poskytnutí odborné pomoci, může být odměna zkrácena o více než 50 % nebo může být zcela odepřena.
§ 4
Zvýšení odměny
(1) Pokud je nutné, aby konzultant poskytl odbornou pomoc urychleně, odměnu lze zvýšit až o 50 %.
(2) Pokud je nutné, aby konzultant poskytl odbornou pomoc v den pracovního volna nebo pracovního klidu anebo
Nahrávám...
Nahrávám...