dnes je 20.5.2024

Input:

504/2012 Sb., Zákon o státním rozpočtu České republiky na rok 2013, ve znění účinném k 31.12.2013

č. 504/2012 Sb., Zákon o státním rozpočtu České republiky na rok 2013, ve znění účinném k 31.12.2013
ZÁKON
ze dne 19. prosince 2012
o státním rozpočtu České republiky na rok 2013
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
258/2013 Sb.
(k 23.8.2013)
mění § 1 odst. 11
475/2013 Sb.
(k 31.12.2013)
mění § 1 a přílohy č. 1, 2, 3 a 4
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
§ 1
(1) Celkové příjmy státního rozpočtu České republiky na rok 2013 (dále jen „státní rozpočet”) se stanoví částkou 1 076 367 603 000 Kč. Celkové výdaje státního rozpočtu se stanoví částkou 1 176 367 603 000 Kč. Schodek státního rozpočtu činí 100 000 000 000 Kč. Schodek státního rozpočtu bude vypořádán těmito financujícími položkami:
a) zvýšením stavu státních dluhopisů do výše 99 932 924 000 Kč,
b) zvýšením stavu přijatých dlouhodobých úvěrů do výše 1 630 276 000 Kč,
c) změnou stavu na účtech státních finančních aktiv, a to zvýšením o 1 563 200 000 Kč.
(2) Úhrnná bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu je obsažena v příloze č. 1 k tomuto zákonu.
(3) Celkový přehled příjmů státního rozpočtu podle kapitol je uveden v příloze č. 2 k tomuto zákonu.
(4) Celkový přehled výdajů státního rozpočtu podle kapitol je uveden v příloze č. 3 k tomuto zákonu.
(5) Ukazatele státního rozpočtu podle kapitol jsou uvedeny v příloze č. 4 k tomuto zákonu.
(6) Ve státním rozpočtu jsou obsaženy finanční vztahy k rozpočtu Evropské unie, a to očekávané příjmy z rozpočtu Evropské unie v celkové výši 99 074 304 000 Kč a odvody do rozpočtu Evropské unie v celkové výši 36 000 000 000 Kč. Tyto ukazatele jsou uvedeny v příloze č. 2 a v příloze č. 4 k tomuto zákonu.
(7) Finanční vztahy státního rozpočtu k rozpočtům krajů, s výjimkou hlavního města Prahy, a to příspěvky v celkové výši 1 035 651 000 Kč, jsou obsaženy v příloze č. 5 k tomuto zákonu.
(8) Finanční vztahy státního rozpočtu k rozpočtům obcí, s výjimkou hlavního města Prahy, v úhrnech po jednotlivých krajích, a to dotace a příspěvky v celkové výši 7 429 750 100 Kč, jsou obsaženy v příloze č. 6 k tomuto zákonu.
(9) Finanční vztah státního rozpočtu k rozpočtu hlavního města Prahy, a to příspěvky v celkové výši 813 410 000 Kč, je obsažen v příloze č. 7 k tomuto zákonu.
(10) Postup pro stanovení výše příspěvku na výkon státní správy jednotlivým obcím a hlavnímu městu Praze je uveden v příloze č. 8 k tomuto zákonu.
(11) Pojistná kapacita Exportní garanční a pojišťovací společnosti, a. s., se stanoví ve výši 280 000 000 000 Kč a výše dotace ze státního rozpočtu pro doplnění pojistných fondů Exportní garanční a pojišťovací společnosti, a. s., se stanoví ve výši 1 500 000 000 Kč.
§ 2
(1) Ministr financí se zmocňuje zajistit, aby prostředky státních rozpočtů na roky 2002 až 2012, které byly poskytnuty krajům a prostřednictvím krajů obcím na řešení povodňových škod vzniklých v roce 2002 nebo vzniklých v roce 2006 a na nová protipovodňová opatření a nebyly vyčerpány do 31. prosince 2012, byly těmito kraji a obcemi použity v roce 2013 ke stejným účelům, na které byly vyčleněny v letech 2002 až 2012. Prostředky státního rozpočtu, které byly poskytnuty na základě zákona č. 382/2009 Sb., o státním dluhopisovém programu na částečnou úhradu nákladů spojených s odstraněním následků škod způsobených záplavami a povodněmi v červnu a červenci 2009 a v roce
Nahrávám...
Nahrávám...