dnes je 16.7.2024

Input:

500/2020 Sb., Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření, ve znění účinném k 24.12.2020

č. 500/2020 Sb., Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření, ve znění účinném k 24.12.2020
USNESENÍ
VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne 30. listopadu 2020 č. 1264
o přijetí krizového opatření
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
522/2020 Sb.
(k 10.12.2020)
prodlužuje dobu účinnosti
594/2020 Sb.
(k 24.12.2020)
prodlužuje dobu účinnosti
V návaznosti na usnesení vlády č. 957 ze dne 30. září 2020, kterým vláda v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlásila pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území České republiky nouzový stav a ve smyslu § 5 písm. a) až e) a § 6 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, pro řešení vzniklé krizové situace, rozhodla o přijetí krizových opatření, tímto ve smyslu ustanovení § 5 písm. c) až e) a § 6 odst. 1 písm. b) krizového zákona.

Vláda s účinností ode dne 5. prosince 2020 od 00:00 hod. do dne 10. ledna 2021 do 23:59 hod.
I. zakazuje
1.  u všech poskytovatelů zdravotních služeb návštěvy pacientů v zdravotnických zařízeních, ve kterých se poskytuje lůžková péče, s výjimkou:
a)  přítomnosti třetí osoby při porodu ve zdravotnickém zařízení za podmínek podle bodu 2,
b)  návštěv nezletilých pacientů,
c)  návštěv pacientů s omezenou svéprávností,
d)  návštěv pacientů v hospicech a dalších pacientů v terminálním stadiu nevyléčitelného onemocnění,
2.  u všech poskytovatelů zdravotních služeb přítomnost třetí osoby při porodu ve zdravotnickém zařízení v případě, že nejsou splněny tyto podmínky:
a)  třetí osobou je druhý rodič dítěte nebo osoba žijící s rodičkou ve společné domácnosti,
b)  porod bude probíhat v samostatném porodním pokoji nebo boxu s vlastním sociálním zařízením,
c)  bude zamezen kontakt třetí osoby s ostatními rodičkami,
d)  třetí osoba se podrobí měření teploty před vstupem do porodního pokoje nebo boxu, třetí osoba má tělesnou teplotou nedosahující 37,0 °C a zároveň nemá příznaky onemocnění
Nahrávám...
Nahrávám...