dnes je 12.6.2024

Input:

5/2014 Sb., Vyhláška o způsobu, termínech a rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení plnění státního rozpočtu, rozpočtů státních fondů, rozpočtů územních samosprávných celků, rozpočtů dobrovolných svazků obcí a rozpočtů Regionálních rad regionů soudržnosti, ve znění účinném k 1.1.2024

č. 5/2014 Sb., Vyhláška o způsobu, termínech a rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení plnění státního rozpočtu, rozpočtů státních fondů, rozpočtů územních samosprávných celků, rozpočtů dobrovolných svazků obcí a rozpočtů Regionálních rad regionů soudržnosti, ve znění účinném k 1.1.2024
VYHLÁŠKA
ze dne 2. ledna 2014
o způsobu, termínech a rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení plnění státního rozpočtu, rozpočtů státních fondů, rozpočtů územních samosprávných celků a rozpočtů dobrovolných svazků obcí
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
363/2014 Sb.
(k 1.1.2015)
mění přílohy č. 3 a 4
364/2014 Sb.
(k 1.1.2016)
mění přílohy č. 4 a 9
347/2015 Sb.
(k 1.1.2016)
mění přílohy; nové přechodné ustanovení
395/2016 Sb.
(k 1.1.2017)
mění přílohy č. 3, 7 a 9; nové přechodné ustanovení; ve znění tiskové opravy
466/2017 Sb.
(k 1.1.2018)
mění přílohy č. 2, 5, 7, 8 a 9; nové přechodné ustanovení
344/2019 Sb.
(k 1.1.2020)
mění přílohy č. 3 a 6; nové přechodné ustanovení
514/2021 Sb.
(k 1.1.2022)
mění, celkem 57 novelizačních bodů; nová přechodná ustanovení
160/2022 Sb.
(k 1.7.2022)
mění přílohy č. 1 a 6; nová přechodná ustanovení
333/2023 Sb.
(k 1.1.2024)
mění přílohy č. 2 a 4; nová přechodná ustanovení
Ministerstvo financí stanoví podle § 20 odst. 6 a § 47 odst. 7 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 479/2003 Sb., zákona č. 482/2004 Sb., zákona č. 26/2008 Sb. a zákona č. 421/2009 Sb.:
§ 1
Předmět úpravy
Tato vyhláška upravuje způsob, termíny a rozsah údajů předkládaných pro hodnocení plnění státního rozpočtu, rozpočtů státních fondů, rozpočtů územních samosprávných celků a rozpočtů dobrovolných svazků obcí.
§ 2
Údaj
Pro účely této vyhlášky se údajem předkládaným pro hodnocení plnění rozpočtu rozumí vstupní údaje v rozpočtovém systému1) a finanční výkazy.
§ 3
Finanční výkazy z rozpočtového systému
Finanční výkazy sestavované ze vstupních údajů v rozpočtovém systému jsou
a) výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu správců kapitol a organizačních složek státu (FIN 1-12 OSS),
b) výkaz o nárocích z nespotřebovaných výdajů organizačních složek státu (NAR 1-12 OSS).
§ 4
Finanční výkazy v centrálním systému
účetních informací státu
(1) Finanční výkazy předkládané do centrálního systému účetních informací státu jsou
a) výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu státních fondů (FIN 1-12 SF),
b) výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí (FIN 2-12 M),
c) výkaz o rozpočtu nákladů a výnosů státních příspěvkových organizací a další doplňující údaje (ROZP 1-01 SPO),
d) výkaz o zaměstnanosti regulované vládou (ZAM 1-04 U),
e) výkaz o zdrojích rezervního fondu organizačních složek státu a nakládání s těmito prostředky (REF 1-04 OSS).
(2) Finanční výkazy sestavují podle
a) odstavce 1 písm. a) státní fondy,
b) odstavce 1 písm. b) územní samosprávné celky, dobrovolné svazky obcí a městské části hlavního města Prahy,
c) odstavce 1 písm. c) státní příspěvkové organizace,
d) odstavce 1 písm. d) organizační složky státu a státní příspěvkové organizace, u kterých je zaměstnanost regulována vládou,
e) odstavce 1 písm. e) organizační složky státu.
§ 5
Způsob a termíny předkládání údajů
(1) Správci kapitol, organizační složky státu, státní příspěvkové organizace a státní fondy předkládají údaje pro hodnocení plnění státního rozpočtu způsobem a v termínech uvedených v příloze č. 1 této vyhlášky.
(2) Územní samosprávné celky, dobrovolné svazky obcí a městské části hlavního města Prahy předkládají údaje pro hodnocení svých rozpočtů způsobem a v termínech uvedených v příloze č. 2 této vyhlášky.
Nahrávám...
Nahrávám...