dnes je 27.5.2024

Input:

499/2021 Sb., Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 426/2016 Sb., o posuzování shody rádiových zařízení při jejich dodávání na trh

č. 499/2021 Sb., Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 426/2016 Sb., o posuzování shody rádiových zařízení při jejich dodávání na trh
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 6. prosince 2021,
kterým se mění nařízení vlády č. 426/2016 Sb., o posuzování shody rádiových zařízení při jejich dodávání na trh
Vláda nařizuje podle § 4 zákona č. 90/2016 Sb., o posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodávání na trh:
Čl. I
Nařízení vlády č. 426/2016 Sb., o posuzování shody rádiových zařízení při jejich dodávání na trh, se mění takto:
1. V § 3 odst. 3 písm. g) se slova „tísňovému volání” nahrazují slovy „tísňové komunikaci”.
2. V příloze č. 1 bod 3 včetně poznámek pod čarou č. 9 a 11 zní:
„3. Letecké vybavení, pokud toto vybavení spadá do oblasti působnosti přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího společná pravidla v oblasti civilního letectví9a je určeno výlučně pro použití ve vzduchu:
a) letadla, kromě bezpilotních letadel, a jejich motory, vrtule, letadlové části a nezastavěné vybavení,
b) bezpilotní letadla a jejich motory, vrtule, letadlové části a nezastavěné vybavení,
Nahrávám...
Nahrávám...