dnes je 23.7.2024

Input:

478/2020 Sb., Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření, ve znění účinném k 24.12.2020

č. 478/2020 Sb., Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření, ve znění účinném k 24.12.2020
USNESENÍ
VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne 20. listopadu 2020 č. 1202
o přijetí krizového opatření
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
522/2020 Sb.
(k 10.12.2020)
prodlužuje dobu účinnosti
594/2020 Sb.
(k 24.12.2020)
prodlužuje dobu účinnosti
V návaznosti na usnesení vlády č. 957 ze dne 30. září 2020, kterým vláda v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlásila pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru/označovaný jako SARS CoV-2/ na území České republiky nouzový stav a ve smyslu § 5 písm. a) až e) a § 6 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, pro řešení vzniklé krizové situace, rozhodla o přijetí krizových opatření, tímto ve smyslu ustanovení § 5 písm. c) a § 6 odst. 1 písm. b) krizového zákona.

Vláda s účinností ode dne 23. listopadu 2020 od 00:00 hod. do dne 26. prosince 2020 do 23:59 hod.
ukládá orgánům veřejné moci a správním orgánům (dále jen „orgán”), aby v rámci všech svých pracovišť zahájily omezený provoz vyplývající z nouzového stavu, spočívající v:
1.  omezení osobního kontaktu státních zaměstnanců, zaměstnanců a dalších úředních osob (dále jen „zaměstnanci”) s adresáty veřejné správy (s žadateli, s jinými účastníky správních řízení) a dalšími externími osobami (dále jen „klienti/veřejnost”) na nezbytně nutnou úroveň; omezení kontaktů se provede zejména takto:
a)  upřednostňováním písemného, elektronického či telefonického kontaktu před osobním ve všech případech, kdy je to možné, avšak při současném umožnění osobního kontaktu klientům/veřejnosti v úředních hodinách v
Nahrávám...
Nahrávám...