dnes je 13.7.2024

Input:

470/2012 Sb., Vyhláška o užívání pozemních komunikací zpoplatněných mýtným, ve znění účinném k 1.3.2024

č. 470/2012 Sb., Vyhláška o užívání pozemních komunikací zpoplatněných mýtným, ve znění účinném k 1.3.2024
VYHLÁŠKA
ze dne 19. prosince 2012
o užívání pozemních komunikací zpoplatněných mýtným
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
307/2015 Sb.
(k 1.1.2016)
mění přílohy
434/2016 Sb.
(k 1.1.2017)
mění § 17 odst. 1 a přílohy č. 1 a 2
458/2017 Sb.
(k 1.1.2018)
mění přílohy
247/2018 Sb.
(k 1.1.2019)
mění přílohu č. 1
243/2019 Sb.
(k 22.9.2019)
mění § 3, § 4, § 5, § 6, § 8. § 10 a § 12; nové přechodné ustanovení
243/2019 Sb.
(k 1.1.2020)
mění přílohy č. 1 a 2
485/2020 Sb.
(k 1.1.2021)
mění § 13, § 15, § 16, § 17 a přílohy č. 1 a 2; vkládá § 15a a 15b
485/2020 Sb.
(k 1.2.2021)
mění § 9 odst. 3
528/2021 Sb.
(k 1.2.2022)
mění přílohy č. 1 a 2
528/2021 Sb.
(k 1.7.2022)
mění přílohu č. 2
368/2022 Sb.
(k 1.1.2023)
mění přílohy č. 1 a 2
41/2024 Sb.
(k 1.3.2024)
mění
Ministerstvo dopravy stanoví podle § 46 odst. 2 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění zákona č. 102/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 489/2001 Sb., zákona č. 256/2002 Sb., zákona č. 259/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 358/2003 Sb., zákona č. 186/2004 Sb., zákona č. 80/2006 Sb., zákona č. 311/2006 Sb., zákona č. 347/2009 Sb., zákona č. 406/2010 Sb., zákona č. 152/2011 Sb., zákona č. 288/2011 Sb. a zákona č. 196/2012 Sb., (dále jen „zákon”):
§ 1
Předmět úpravy
Tato vyhláška zapracovává příslušné předpisy Evropské unie5) a upravuje
a)  pozemní komunikace, jejichž užití podléhá mýtnému,
b)  další skutečnosti uváděné v evidenci údajů o mýtném nezbytné pro provozování systému elektronického mýtného,
c)  výši kauce při poskytnutí elektronického zařízení,
d)  způsob provádění evidence údajů o mýtném,
e)  způsob nakládání s elektronickým zařízením a podmínky jeho užívání,
f)  způsob úhrady mýtného,
g)  druhy údajů, které jsou potřebné k zadání do elektronického zařízení a které umožňují stanovení mýtného,
h)  strukturu, popis a způsob výpočtu nákladů a způsob stanovení sazeb mýtného,
i)  způsob určení emisní třídy CO2 vozidla v systému elektronického mýtného a
j)  náležitosti plánu rizik.
§ 2
Pozemní komunikace, za jejichž užívání je vybíráno mýtné
Pozemní komunikace, za jejichž užívání je vybíráno mýtné, jsou uvedeny v přílohách č. 1 a 2 k této vyhlášce.
§ 3
Výše kauce
Kauce činí 2 468 Kč.
§ 4
Evidence údajů o mýtném
Evidence údajů o mýtném obsahuje informace uvedené v § 22c odst. 2 zákona a dále:
a)  číslo mýtného účtu vozidla v systému elektronického mýtného,
b)  režim placení a způsob placení mýtného.
§ 5
Způsob provádění evidence údajů o mýtném
(1)  Evidence údajů o mýtném zahrnuje přihlášení vozidla do režimu placení předem nebo následného placení, které se provádí na kontaktních nebo distribučních místech anebo prostřednictvím zákaznické samoobsluhy.
(2)  Evidence údajů o mýtném se provádí na základě kopie osvědčení o registraci vozidla nebo na základě obdobného dokladu vydaného jiným než členským státem Evropské unie a údaje o tom, zda evidované vozidlo má pokovené čelní sklo.
(3)  Jde-li o vozidlo v systému elektronického mýtného registrované v České republice, provozovatel systému elektronického mýtného provádí evidenci údajů o mýtném rovněž na základě údajů, které mu byly vydány z registru silničních vozidel.
(4)  Emisní třída CO2 vozidla v systému elektronického mýtného se určí a zapíše v evidenci údajů o mýtném
a)  na základě údajů z registru silničních vozidel,
b)  na základě údajů obsažených v osvědčení o registraci vozidla nebo obdobném dokladu vydaném jiným než členským státem Evropské unie,
c)  na základě údajů obsažených v prohlášení o shodě vozidla s typem vozidla6) nebo souboru informací pro zákazníky podle přímo
Nahrávám...
Nahrávám...