dnes je 20.5.2024

Input:

451/2021 Sb., Vyhláška o ochraně druhů zvířat vyžadujících zvláštní péči

č. 451/2021 Sb., Vyhláška o ochraně druhů zvířat vyžadujících zvláštní péči
VYHLÁŠKA
ze dne 29. listopadu 2021
o ochraně druhů zvířat vyžadujících zvláštní péči
Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 29 odst. 1 zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění zákona č. 312/2008 Sb., zákona č. 291/2009 Sb., zákona č. 359/2012 Sb. a zákona č. 501/2020 Sb., (dále jen „zákon”) k provedení § 13 odst. 11 zákona:
§ 1
Předmět úpravy
(1) Tato vyhláška stanoví
a) druhy zvířat vyžadující zvláštní péči,
b) požadavky týkající se péče a požadavky na prostory a vybavení pro chov druhů zvířat vyžadujících zvláštní péči.
(2) Požadavky týkající se péče a požadavky na prostory a vybavení pro chov druhů zvířat vyžadujících zvláštní péči uvedené v § 4 a 5 se nevztahují na vybrané druhy šelem a lidoopy uvedené v § 14a odst. 4 zákona.
§ 2
Vymezení pojmů
Pro účely této vyhlášky se rozumí
a) chovným prostorem jakýkoliv prostor, ve kterém jsou chovány druhy zvířat vyžadující zvláštní péči, včetně bytu,
b) vnitřním chovným prostorem konstrukčně vymezený prostor pro chov druhů zvířat vyžadujících zvláštní péči umístěný uvnitř stavby; za vnitřní chovný prostor se u jedovatých hadů nebo krokodýlů považují zejména chovné nádrže označované jako terária, akvaterária, paludária, flexária a regálový systém,
c) venkovním chovným prostorem konstrukčně vymezený a ohraničený prostor pro chov druhů zvířat vyžadujících zvláštní péči umístěný vně stavby; za venkovní chovný prostor se považují zejména venkovní výběhy a venkovní chovné nádrže,
d) regálovým systémem systém určený k chovu hadů, ve kterém jsou jednotlivé chovné nádrže uloženy ve stojanech zásuvkovým způsobem nad sebou.
§ 3
Druhy zvířat vyžadující zvláštní péči
(1) Z třídy plazů (Reptilia) jsou druhy zvířat vyžadující zvláštní péči
a) všechny jedovaté druhy,
b) z řádu krokodýli (Crocodylia) všechny druhy.
(2) Z třídy ptáků (Aves) jsou druhy zvířat vyžadující zvláštní péči
a) z řádu kasuáři (Casuariiformes) všechny druhy, s výjimkou rodu Dromaius,
b) z řádu dravci (Accipitriformes) z čeledi jestřábovití (Accipitridae) z rodů Aquila, Hieraaetus, Pithecophaga, Spizaetus, Harpia a Haliaetus všechny druhy,
c) z řádu sovy (Strigiformes) z čeledi sovovití (Strigidae) z rodu Bubo všechny druhy,
d) z řádu krátkokřídlí (Gruiformes) z čeledi jeřábovití (Gruidae) z rodu Grus všechny druhy,
e) z řádu brodiví (Ciconiiformes) z čeledi volavkovití (Ardeidae) z rodů Ardea, Ardeola a Egrett všechny druhy.
(3) Z třídy savců (Mammalia) jsou druhy zvířat vyžadující zvláštní péči
a) z řádu primáti (Primates) všechny druhy,
b) z řádu šelmy (Carnivora) všechny druhy včetně ploutvonožců (Pinnipedia), s výjimkou domestikovaných druhů pes (Canis familiaris), kočka (Felis catus), fretka (Putorius furo) a zvířat chovaných jako zvěř v zajetí podle zákona o myslivosti1) ,
c) z řádu chobotnatci (Proboscidea) všechny druhy,
d) z řádu lichokopytníci (Perissodactyla) všechny druhy, s výjimkou druhů označovaných nebo evidovaných podle plemenářského zákona2) ,
e) z řádu sudokopytníci (Artiodactyla) všechny druhy, s výjimkou druhů označovaných nebo evidovaných podle plemenářského zákona2) , zvířat chovaných jako zvěř v
Nahrávám...
Nahrávám...