dnes je 20.6.2024

Input:

406/2020 Sb., Sdělení Státní volební komise o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků voleb do třetiny Senátu Parlamentu České republiky konaných ve dnech 2. a 3. října 2020 (I. kolo) a ve dnech 9. a 10. října 2020 (II. kolo)

č. 406/2020 Sb., Sdělení Státní volební komise o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků voleb do třetiny Senátu Parlamentu České republiky konaných ve dnech 2. a 3. října 2020 (I. kolo) a ve dnech 9. a 10. října 2020 (II. kolo)
SDĚLENÍ
Státní volební komise
ze dne 12. října 2020
o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků voleb do třetiny Senátu Parlamentu České republiky konaných ve dnech 2. a 3. října 2020 (I. kolo) a ve dnech 9. a 10. října 2020 (II. kolo)
Státní volební komise vyhlašuje a uveřejňuje podle § 8 odst. 2 písm. e), § 73 odst. 6 a § 77 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, celkové výsledky voleb do třetiny Senátu Parlamentu České republiky konaných ve dnech 2. a 3. října 2020 (I. kolo) a ve dnech 9. a 10. října 2020 (II. kolo).

I.
Výsledky I. kola voleb do třetiny Senátu Parlamentu České republiky konaných ve dnech 2. a 3. října 2020.
 
Celkové údaje za volební obvody v ČR celkem
 
Počet volených senátorů
27
Počet zvolených senátorů
1
Počet volebních okrsků
5 160
Počet okrskových volebních komisí, které předaly výsledek hlasování
5 160
Počet osob, zapsaných ve výpisech ze seznamů
2 815 827
Počet voličů, kterým byly vydány úřední obálky
1 034 469
Procento volební účasti
36,74
Počet odevzdaných úředních obálek
1 021 788
Počet platných hlasů celkem
997 261

V I. kole voleb do třetiny Senátu Parlamentu České republiky konaných ve dnech 2. a 3. října 2020 byl ve smyslu ustanovení § 75 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zvolen senátor:
 
JMENNÝ SEZNAM SENÁTORU ZVOLENÝCH V I. KOLE
Volební obvod
Přihlášen politic. stranou,
číslo
sídlo
Senátor
Věk
Politická příslušnost
politic. hnutím nebo koalicí
33
Děčín
Ing. Zbyněk Linhart
51
Bez politické příslušnosti
Koalice STAN, SLK

  
II.
Výsledky II. kola voleb do třetiny Senátu Parlamentu České republiky konaných ve dnech 9. a 10. října 2020.
 
Celkové údaje za volební obvody v ČR celkem
Počet volených senátorů
26
Počet zvolených senátorů
26
Počet volebních okrsků
5 008
Počet okrskových volebních komisí, které předaly výsledek hlasování
5 008
Počet osob, zapsaných ve výpisech ze seznamů
2 711956
Počet voličů, kterým byly vydány úřední obálky
453 855
Procento volební účasti
16,74
Počet odevzdaných úředních obálek
453 675
Počet platných hlasů celkem
451 863

Ve II. kole voleb do třetiny Senátu Parlamentu České republiky konaných ve dnech 9. a 10. října 2020 byl ve smyslu ustanovení § 76 odst. 5 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zvolen senátor:
 
JMENNÝ SEZNAM SENÁTORŮ ZVOLENÝCH VE II. KOLE
Volební obvod
Přihlášen politic. stranou,
číslo
sídlo
Senátor
Věk
Politická příslušnost
politic. hnutím nebo koalicí
3
Cheb
Miroslav Plevný
54
Bez politické příslušnosti
STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ
Nahrávám...
Nahrávám...