dnes je 20.5.2024

Input:

387/2020 Sb., Nařízení vlády o oceněních udělovaných Ministerstvem spravedlnosti

č. 387/2020 Sb., Nařízení vlády o oceněních udělovaných Ministerstvem spravedlnosti
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 14. září 2020
o oceněních udělovaných Ministerstvem spravedlnosti
Vláda nařizuje podle § 49 odst. 6 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění zákona č. 26/2008 Sb.:
§ 1
Předmět úpravy
Toto nařízení upravuje ocenění udělovaná Ministerstvem spravedlnosti (dále jen „ministerstvo”) a podmínky pro jejich udělování.
§ 2
Udělení ocenění
(1) Ministerstvo může udělovat tato ocenění:
a) ocenění fyzické nebo právnické osobě za zásluhy o rozvoj justice a práva,
b) ocenění fyzické osobě za projevení talentu představujícího příslib pro rozvoj práva a jeho
Nahrávám...
Nahrávám...