dnes je 23.5.2024

Input:

40/2020 Sb., Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 343/2014 Sb., o registraci vozidel, ve znění pozdějších předpisů

č. 40/2020 Sb., Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 343/2014 Sb., o registraci vozidel, ve znění pozdějších předpisů
VYHLÁŠKA
ze dne 4. února 2020,
kterou se mění vyhláška č. 343/2014 Sb., o registraci vozidel, ve znění pozdějších předpisů
Ministerstvo dopravy stanoví podle § 91 odst. 1 zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb., zákona č. 103/2004 Sb., zákona č. 411/2005 Sb., zákona č. 226/2006 Sb., zákona č. 170/2007 Sb., zákona č. 297/2009 Sb., zákona č. 152/2011 Sb., zákona č. 239/2013 Sb., zákona č. 243/2016 Sb., zákona č. 298/2016 Sb., zákona č. 63/2017 Sb. a zákona č. 193/2018 Sb., (dále jen „zákon”) k provedení § 7 odst. 6 a § 7b odst. 8 zákona:
Čl. I
Vyhláška č. 343/2014 Sb., o registraci vozidel, ve znění vyhlášky č. 399/2015 Sb., vyhlášky č. 10/2017 Sb., vyhlášky č. 86/2017 Sb., vyhlášky č. 158/2017 Sb. a vyhlášky č. 72/2019 Sb., se mění takto:
1. V § 29 odst. 6 se slova „ochrannými prvky” nahrazují slovy „ochranným prvkem”.
2. V § 29 odstavec 11 zní:
„(11) Technická specifikace ochranného prvku tabulky s registrační značkou a umístění ochranného prvku na tabulce s registrační značkou jsou uvedeny v příloze č. 27 k této vyhlášce.”.
3. V příloze č. 26 v části 2. Fyzikální vlastnosti tabulek registračních značek bod 5 zní:
„5. Umístění ochranného prvku na tabulce s registrační značkou je patrné z přílohy č. 27 k této vyhlášce.”.
4. Příloha č. 27 včetně nadpisu zní:
„Příloha č. 27 k vyhlášce č. 343/2014 Sb.
Technická specifikace ochranného prvku tabulky s registrační značkou a
Nahrávám...
Nahrávám...