dnes je 1.10.2023

Input:

355/2016 Sb., Vyhláška o Programu statistických zjišťování na rok 2017

č. 355/2016 Sb., Vyhláška o Programu statistických zjišťování na rok 2017
VYHLÁŠKA
ze dne 11. října 2016
o Programu statistických zjišťování na rok 2017
Český statistický úřad stanoví podle § 27 písm. b) zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění zákona č. 411/2000 Sb.:
§ 1
Předmět úpravy
Tato vyhláška zapracovává příslušné předpisy Evropské unie1) , zároveň navazuje na přímo použitelné předpisy Evropské unie2) a upravuje Program statistických zjišťování na rok 2017, který je uveden v přílohách č. 1 a 2 k této vyhlášce.
§ 2
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2017.
 
Předsedkyně:
prof. Ing. Ritschelová, CSc., v. r.
 
Příloha č. 1 k vyhlášce č. 355/2016 Sb.
PROGRAM STATISTICKÝCH ZJIŠŤOVÁNÍ PROVÁDĚNÝCH ČESKÝM STATISTICKÝM ÚŘADEM NA ROK 2017
I. Přehled statistických zjišťování prováděných Českým statistickým úřadem
 
1. P 3-04
Čtvrtletní výkaz pro ekonomické subjekty vybraných produkčních odvětví
2. P 6-04
Čtvrtletní výkaz o finančních ukazatelích
3. P 5-01
Roční výkaz ekonomických subjektů vybraných produkčních odvětví
4. Zem 1-12
Měsíční výkaz o porážkách hospodářských zvířat
5. Zem 7-02
Pololetní výkaz o zásobách a prodejích rostlinných výrobků
6. Zem 3-01
Roční výkaz o drůbeži
7. Zem 1-02
Výkaz o chovu skotu
8. Zem 2-02
Výkaz o chovu prasat
9. Zem 1-01
Soupis hospodářských zvířat
10. Osev 3-01
Výkaz o plochách osevů zemědělských plodin
11. Zem 6-01
Roční výkaz o sklizni zemědělských plodin
12. Zem V6 až 9
Odhady sklizně zemědělských plodin
13. Les 8-01
Roční výkaz odvětvových ukazatelů v lesnictví
14. Prům 1-12
Měsíční výkaz v průmyslu
15. Prům 2-01
Roční výkaz v průmyslu
16. Stav 1-12
Měsíční výkaz ve stavebnictví
17. Stav 2-12
Měsíční výkaz o stavebních ohlášeních a povoleních, budovách a bytech
18. Stav 7-99
Hlášení o dokončení budovy nebo o dokončení bytu
19. Stav 5-01
Roční výkaz odvětvových ukazatelů ve stavebnictví
20. SP 1-12
Měsíční výkaz v obchodě a službách
21. CR 1-12
Měsíční dotazník o hostech v hromadných ubytovacích zařízeních
22. CR 2-04
Čtvrtletní dotazník o hostech v hromadných ubytovacích zařízeních
23. Zdp 3-04
Čtvrtletní výkaz zdravotních pojišťoven
24. Pen Poj 3-04
Čtvrtletní výkaz odvětví finančního zprostředkování
25. Pen 3c-04
Čtvrtletní výkaz ostatních finančních institucí (účtujících jako podnikatelé)
26. Zdp 5-01
Roční výkaz zdravotních pojišťoven
27. Poj 5a-01
Roční výkaz pojišťoven a zajišťoven
28. Pen 5-01
Roční výkaz finančních (peněžních) institucí
29. VPI 3-04
Čtvrtletní výkaz pro vybrané vládní a podobné instituce
30. NI 1-01
Roční výkaz neziskových institucí, bytových družstev a vybraných institucí
31. VI 1-01
Roční výkaz vybraných vládních institucí
32. Kult 6-01
Roční výkaz o audiovizuálních mediálních službách a rozhlasovém vysílání
33. Práce 2-04
Čtvrtletní výkaz o práci
34. ÚNP 4-01
Výkaz o úplných nákladech práce
35. EPR 1-12
Měsíční výkaz o ropě, ropných produktech a biopalivech pro rafinérie a výrobce ropných produktů
36. EPS 1-12
Měsíční výkaz o ropě, ropných produktech a biopalivech pro obchodní, skladovatelské a spotřebitelské subjekty
37. EP 5-01
Roční výkaz o spotřebě paliv a energie a zásobách paliv
Nahrávám...
Nahrávám...