dnes je 13.4.2024

Input:

324/2022 Sb., Vyhláška o Programu statistických zjišťování na rok 2023

č. 324/2022 Sb., Vyhláška o Programu statistických zjišťování na rok 2023
VYHLÁŠKA
ze dne 21. října 2022
o Programu statistických zjišťování na rok 2023
Český statistický úřad stanoví podle § 27 písm. b) zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění zákona č. 411/2000 Sb.:
§ 1
Předmět úpravy
Tato vyhláška zapracovává příslušné předpisy Evropské unie1) , zároveň navazuje na přímo použitelné předpisy Evropské unie2) a stanoví Program statistických zjišťování na rok 2023, který je uveden v přílohách č. 1 a 2 k této vyhlášce.
§ 2
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2023.
 
Předseda:
Ing. Rojíček, Ph.D., v. r.
 
Příloha č. 1 k vyhlášce č. 324/2022 Sb.
PROGRAM STATISTICKÝCH ZJIŠŤOVÁNÍ PROVÁDĚNÝCH ČESKÝM STATISTICKÝM ÚŘADEM NA ROK 2023
I. Přehled statistických zjišťování prováděných Českým statistickým úřadem
 
1.
Ceny E 1-12
Měsíční výkaz o cenách ropy
2.
Ceny E 2-52
Týdenní výkaz o spotřebitelských cenách pohonných hmot
3.
Ceny E 3-12
Výkaz o cenách topných olejů
4.
Ceny E 6-04
Čtvrtletní výkaz o cenách zemního plynu pro konečné zákazníky mimo domácnosti
5.
Ceny Elek 1-12
Měsíční výkaz o cenách elektrické energie
6.
Ceny Les 1-04
Čtvrtletní výkaz o prodejních cenách surového dříví
7.
Ceny Nájem 1-12
Měsíční výkaz o nájemném z bytu
8.
Ceny NB 1-04
Čtvrtletní výkaz o cenách nových bytů a nových rodinných domů
9.
Ceny Ob 1-12
Výkaz o struktuře tržeb v maloobchodě
10.
Ceny Prům 1-12
Měsíční výkaz o cenách průmyslových výrobců
11.
Ceny Stav 1-04
Čtvrtletní šetření o pohybu cen stavebních prací
12.
Ceny Teplo 1-12
Měsíční výkaz o cenách tepla
13.
Ceny TS 1-12
Měsíční výkaz o cenách tržních služeb
14.
Ceny Zem 1-04
Čtvrtletní výkaz o cenách osiv a sadby pro zemědělství
15.
Ceny Zem 1-12
Měsíční výkaz o cenách zemědělských výrobků
16.
Ceny Zem 2-04
Čtvrtletní výkaz o cenách průmyslových hnojiv a přípravků na ochranu rostlin pro zemědělství
17.
Ceny Zem 3-04
Čtvrtletní výkaz o cenách služeb pro zemědělství
18.
Ceny Zem 4-04
Čtvrtletní výkaz o cenách veterinárních a plemenářských služeb pro zemědělství
19.
Ceny ZO 2-12
Měsíční výkaz o cenách mezinárodní železniční nákladní dopravy
20.
Ceny ZO 2a-12
Měsíční výkaz o cenách mezinárodní železniční osobní dopravy
21.
Ceny ZO 3-12
Měsíční výkaz o cenách mezinárodní letecké dopravy
22.
Ceny ZOD 1-12
Měsíční výkaz o cenách dovozu zboží v zahraničním obchodě
23.
Ceny ZOV 1-12
Měsíční výkaz o cenách vývozu zboží v zahraničním obchodě
24.
CR 1-12
Měsíční dotazník o hostech v hromadných ubytovacích zařízeních
25.
CR 2-04
Čtvrtletní dotazník o hostech v hromadných ubytovacích zařízeních
26.
Druh Sur 1-01
Roční výkaz o druhotných surovinách
27.
EP 5-01
Roční výkaz o spotřebě paliv a energie a zásobách paliv
28.
EP 6-01
Roční výkaz o dodávce elektrické energie a zemního plynu
29.
EP 7-01
Roční výkaz o zdrojích a rozdělení paliv
30.
EP 8-01
Roční výkaz o energetických pochodech zušlechťování paliv
31.
EP 9-01
Roční výkaz o spotřebě paliv a energie na výrobu vybraných výrobků
32.
EP 10-01
Roční výkaz o výrobě a rozvodu elektrické a tepelné energie
33.
EPR 1-12
Měsíční výkaz o ropě, ropných produktech a biopalivech pro rafinérie a výrobce ropných produktů
Nahrávám...
Nahrávám...