dnes je 27.5.2024

Input:

317/2021 Sb., Nařízení vlády o postupu notáře při legalizaci elektronického podpisu

č. 317/2021 Sb., Nařízení vlády o postupu notáře při legalizaci elektronického podpisu
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 23. srpna 2021
o postupu notáře při legalizaci elektronického podpisu
Vláda nařizuje k provedení § 74a odst. 4 zákona č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění zákona č. 300/2021 Sb.:
§ 1
Předmět úpravy
Toto nařízení upravuje formát a náležitosti dokumentu v elektronické podobě, u nějž lze provést legalizaci elektronického podpisu, a postup při provádění legalizace na dokumentu v elektronické podobě.
§ 2
Formát a náležitosti dokumentu
(1) Dokument podepsaný elektronickým podpisem, který má být legalizován, musí být ve formátu Portable Document Format verze 1.3 a vyšší nebo ve formátu Portable Document Format/Archive a notář nebo jeho pracovník pověřený podle notářského řádu1) (dále jen „notář”) jej přijme prostřednictvím
a) datového úložiště elektronické aplikace Centrálního informačního systému Notářské komory České republiky,
b) elektronické pošty, nebo
c) datové schránky.
(2) Notář nemůže přijmout dokument prostřednictvím přenosného technického nosiče dat.
(3) Dokument podepsaný elektronickým podpisem, který má být legalizován, nesmí obsahovat škodlivý kód, který je způsobilý přivodit újmu na Centrálním informačním systému Notářské komory České republiky nebo na programovém
Nahrávám...
Nahrávám...