dnes je 27.5.2024

Input:

304/2012 Sb., Vyhláška o uznání rovnocennosti vzdělání úředníků územních samosprávných celků

č. 304/2012 Sb., Vyhláška o uznání rovnocennosti vzdělání úředníků územních samosprávných celků
VYHLÁŠKA
ze dne 12. září 2012
o uznání rovnocennosti vzdělání úředníků územních samosprávných celků
Ministerstvo vnitra stanoví podle § 42 k provedení § 33 odst. 1 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů:
§ 1
(1) Povinnost zúčastnit se vstupního vzdělávání nemá úředník, který získal vysokoškolské vzdělání v některém z bakalářských nebo magisterských studijních programů stanovených v příloze č. 1 k této vyhlášce.
(2) Povinnost prokázat zvláštní odbornou způsobilost
a) z obecné části nemá úředník, který získal vysokoškolské vzdělání v některém z bakalářských nebo magisterských studijních programů stanovených v bodu 1 přílohy č. 2 k této vyhlášce,
b) ze zvláštní části nemá úředník, který získal vysokoškolské vzdělání v některém z bakalářských nebo magisterských studijních programů, pokud jde o správní činnosti uvedené v bodu 2 přílohy č. 2 k této vyhlášce.
(3) Povinnost účastnit se vzdělávání vedoucích úředníků a vedoucích úřadů z obecné části tohoto vzdělávání nemá úředník, který získal vysokoškolské vzdělání v některém z bakalářských nebo magisterských studijních programů stanovených v příloze č. 3 k této vyhlášce.
§ 2
Přechodné ustanovení
Povinnost prokázat zvláštní odbornou způsobilost, povinnost účastnit se vzdělávání vedoucích úředníků a vedoucích úřadů nebo povinnost účastnit se vstupního vzdělávání nemá úředník, který získal vzdělání v bakalářských nebo magisterských studijních programech stanovených ve vyhlášce č. 511/2002 Sb., jestliže toto vzdělání získal do dne nabytí účinnosti této vyhlášky.
§ 3
Zrušovací ustanovení
Vyhláška č. 511/2002 Sb., o uznání rovnocennosti vzdělání úředníků územních samosprávných celků, se zrušuje.
§ 4
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. října 2012.
 
Ministr:
Kubice v. r.
 
Příloha č. 1 k vyhlášce č. 304/2012 Sb.
Bakalářské nebo magisterské studijní programy, po jejichž absolvování úředník není povinen účastnit se vstupního vzdělávání
 
Klasifikace kmenových oborů vzdělávání (KKOV)
Studijní program
Obor
B6202
Hospodářská politika a správa
Veřejná správa
B6202
Hospodářská politika a správa
Finanční kontrola
B6202
Hospodářská politika a správa
Regionální rozvoj a správa
B6202
Hospodářská politika a správa
Veřejná ekonomika
B6202
Hospodářská politika a správa
Veřejná ekonomika a správa
B6202
Hospodářská politika a správa
Veřejná správa a regionální ekonomika
B6202
Hospodářská politika a správa
Veřejná správa a regionální rozvoj
B6202
Hospodářská politika a správa
Veřejné finance
B6202
Hospodářská politika a správa
Hospodářská a kulturní studia
N6202
Hospodářská politika a správa
Hospodářská a kulturní studia
B6807
Veřejná správa
Veřejná správa
N6807
Veřejná správa
Veřejná správa
N6202
Hospodářská politika a správa
Regionální rozvoj a správa
N6202
Hospodářská politika a správa
Veřejná ekonomika
N6202
Hospodářská politika a správa
Veřejná ekonomika a správa
N6202
Hospodářská politika a správa
Veřejná správa a regionální rozvoj
B6208
Ekonomika a management
Ekonomika a právo v podnikání
Nahrávám...
Nahrávám...