dnes je 13.7.2024

Input:

281/2021 Sb., Vyhláška k provedení zákona o občanských průkazech a některých ustanovení zákona o cestovních dokladech a zákona o základních registrech, ve znění účinném k 1.1.2024

č. 281/2021 Sb., Vyhláška k provedení zákona o občanských průkazech a některých ustanovení zákona o cestovních dokladech a zákona o základních registrech, ve znění účinném k 1.1.2024
VYHLÁŠKA
ze dne 20. července 2021
k provedení zákona o občanských průkazech a některých ustanovení zákona o cestovních dokladech a zákona o základních registrech
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
175/2023 Sb.
(k 1.7.2023)
mění přílohu č. 1
431/2023 Sb.
(k 1.1.2024)
mění § 2, § 11 a § 34
Ministerstvo vnitra stanoví podle § 71 zákona č. 269/2021 Sb., o občanských průkazech, § 5 odst. 5 písm. a) zákona č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech, ve znění zákona č. 106/2007 Sb., zákona č. 197/2010 Sb. a zákona č. 318/2015 Sb., § 20 odst. 9 zákona č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech, ve znění zákona č. 559/2004 Sb. a zákona č. 318/2015 Sb., a § 69 odst. 3 písm. d) zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění zákona č. 261/2021 Sb.:
ČÁST PRVNÍ
PROVEDENÍ ZÁKONA O OBČANSKÝCH PRŮKAZECH
§ 1
Vzor občanského průkazu
(1)  Vzor občanského průkazu je uveden v příloze č. 1 k této vyhlášce.
(2)  Vzor dočasného občanského průkazu je uveden v příloze č. 2 k této vyhlášce.
(3)  Název položky na zadní straně občanského průkazu se uvede pouze v případě, je-li obsah položky vyplněn.
(4)  Úřední záznam, který obsahuje nezkrácenou podobu jména nebo složeného příjmení, se uvede na zadní straně občanského průkazu.
§ 2
Údaje uvedené v občanském průkazu rovněž ve strojově čitelné podobě v nosiči dat
Údaji podle § 6 odst. 1 zákona o občanských průkazech, které se uvedou rovněž ve strojově čitelné podobě v nosiči dat, jsou
a)  údaje o držiteli občanského průkazu, kterými jsou
1.  jméno, popřípadě jména, a příjmení,
2.  pohlaví,
3.  státní občanství,
4.  datum narození,
5.  místo a okres narození, narodil-li se na území České republiky, a to podle stavu ke dni podání žádosti o vydání občanského průkazu,
6.  kód státu narození podle statistického číselníku vytvořeného Českým statistickým úřadem, narodil-li se mimo území České republiky, a to podle stavu ke dni podání žádosti o vydání občanského průkazu,
7.  adresa místa trvalého pobytu, je-li hlášen k trvalému pobytu na území České republiky, včetně označení tohoto údaje jako adresy úřadu, je-li takto označen v informačním systému evidence obyvatel, a
8.  rodné číslo,
b)  úřední záznam, který obsahuje nezkrácenou podobu jména nebo složeného příjmení držitele občanského průkazu, jsou-li v rámci údajů o držiteli občanského průkazu uvedeny ve zkrácené podobě,
c)  údaje o občanském průkazu, kterými jsou
1.  číslo,
2.  datum vydání,
3.  datum skončení platnosti a
4.  označení správního orgánu, který jej vydal, a
d)  rodinný stav nebo údaj o registrovaném partnerství, je-li některý z těchto údajů uveden v občanském průkazu.
§ 3
Způsob uvedení některých údajů v občanském průkazu
Údaje podle § 6 odst. 2 zákona o občanských průkazech se uvedou výlučně ve strojově čitelné podobě v nosiči dat.
§ 4
Státní data pro elektronické využití občanského průkazu
(1)  V občanském průkazu se uloží identifikační certifikát.
(2)  Je-li aktivována jejich funkce, v občanském průkazu se uloží
a)  bezpečnostní osobní kód,
b)  identifikační osobní kód
Nahrávám...
Nahrávám...