dnes je 23.5.2024

Input:

276/2023 Sb., Zákon o zrušení obsoletních právních předpisů

č. 276/2023 Sb., Zákon o zrušení obsoletních právních předpisů
ZÁKON
ze dne 13. července 2023
o zrušení obsoletních právních předpisů
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
§ 1
Zrušují se:
1. Zákon č. 2/1918 Sb. z. a n., jímž se zřizují nejvyšší správní úřady ve státě československém.
2. Zákon č. 4/1918 Sb. z. a n., o příslušnosti k rozhodování o nárocích proti státu nebo jeho částem.
3. Nařízení Národního výboru československého č. 12/1918 Sb. z. a n., o povolání závodů, podřízených zákonu o válečných úkonech do služeb československého státu.
4. Nařízení Národního výboru československého č. 14/1918 Sb. z. a n., o vojenském dozoru v závodech podřízených zákonu o válečných úkonech.
5. Nařízení Národního výboru československého č. 15/1918 Sb. z. a n., o zřízení Československé cukerní komise.
6. Nařízení Národního výboru československého č. 16/1918 Sb. z. a n., jímž se zakazuje vývoz cukru z území československého státu.
7. Nařízení Národního výboru československého č. 17/1918 Sb. z. a n., o zajištění cukru v závodech cukr zpracujících pro potřebu všeobecnou.
8. Nařízení Národního výboru československého č. 19/1918 Sb. z. a n., jímž se zrušuje povolení platiti válečnou daň dluhopisy rakouských válečných půjček.
9. Nařízení Národního výboru československého č. 20/1918 Sb. z. a n., o zřízení úřadu pro zásobování lidu.
10. Nařízení Národního výboru československého č. 22/1918 Sb. z. a n., o obchodu tříslivy, surovými a vydělanými kožemi.
11. Nařízení Národního výboru československého č. 23/1918 Sb. z. a n., o utvoření komise pro osobní demobilisaci.
12. Zákon č. 27/1918 Sb. z. a n., o půjčce národní svobody.
13. Nařízení Národního výboru československého č. 30/1918 Sb. z. a n., kterým se zřizuje odborná finanční komise při úřadu pro finanční správu.
14. Nařízení Národního výboru československého č. 31/1918 Sb. z. a n., kterým se berním úřadům ukládá přijímati k inkasu splatné státní obligace a cenné papíry rakouského, uherského a společného státu, jakož i splatné kupony k nim, kdykoli strana požádá.
15. Nařízení Národního výboru československého č. 33/1918 Sb. z. a n., o odvetných opatřeních za příčinou válečných událostí.
16. Zákon č. 39/1918 Sb. z. a n., o rozpuštění sboru obecních starších hlavního města Prahy a zřízení správního sboru.
17. Zákon č. 40/1918 Sb. z. a n., o zřízení zvláštního úřadu (ministerstva) pro správu pošt, telegrafů a telefonů.
18. Nařízení č. 47/1918 Sb. z. a n., o částečné demobilisaci.
19. Nařízení ministra zemědělství a ministra průmyslu, obchodu a živností č. 48/1918 Sb. z. a n., kterým se pozměňují ustanovení o hospodaření strojenými hnojivy.
20. Zákon č. 49/1918 Sb. z. a n., o zavedení obchodních platidel.
21. Nařízení ministra průmyslu, obchodu a živností č. 50/1918 Sb. z. a n., o zřízení Československé komise pro státní dodávky.
22. Nařízení ministerstva veřejných prací č. 52/1918 Sb. z. a n., o zřízení československého ústředního inspektorátu pro službu cejchovní.
23. Nařízení vlády československého státu č. 53/1918 Sb. z. a n., o zrušení krajského soudu v Trutnově.
24. Nařízení předsednictva ministerské rady č. 54/1918 Sb. z. a n., týkající se zřízení úřadu pro přípravu mírové
Nahrávám...
Nahrávám...